ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 04-01-2017

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

2. Κατ’ αρχήν έγκριση για προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αρταίων και του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «αγκαλιά» για τη δημιουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Αρταίων

3. Κατ’ αρχήν έγκριση για προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αρταίων και του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «αγκαλιά» για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία & Κατ’ αρχήν έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» του Δήμου Αρταίων στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «αγκαλιά»

4. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων» της πράξης με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001981

5. Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα του Π.Δ.
270/81
6. Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό των Θεοφανείων
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-6