Συνεδριάζει εκτάκτως την Τρίτη  28-11-2017 και ώρα 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Πραγματοποίηση συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Άρτα.