ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 55η 5 – 12 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
623 1.      Έγκριση και Διάθεση πιστώσεων
624 2.      Έγκριση ή μη γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 105/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας της ανώνυμης εταιρείας ‘‘ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
625 Έγκριση ή μη πρακτικού για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων
2017-55