ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 67η 26-11-2018
562 Έγκριση έκθεσης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017
563 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 22//11/2018 στις Τ.Κ. Ροδαυγής και Βίγλας
67 26-11-2018