ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23-12-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 (ΦΕΚΑ ́133-19.07.2018) συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, (3ος Όροφος) την 23Η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή Πρότασης για την «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου και ακύρωση της αριθμ. 410/2019 Απόφασης
2ο ΘΕΜΑ:Χαρακτηρισμός του έργου: Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» ως μη αξιόλογο τεχνικό έργο.