Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Μ.Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 ώρα 13:30μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού .
2.Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ