Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 23η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εγκριση πρακτικού της επιτροπής του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ