Διευθύντρια: Βασιλάκη Μαριάννα
26813 62177
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προϊσταμένη: Μωραϊτη Σοφία
26813 62160
Παπαϊωάννου Αικατερίνη
26813 62161
Τάγκα Ευανθία
26813 62161
Τσεκούρα Καλλιόπη
26813 62107
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Προϊσταμένη: Μέλιου Αργυρώ
26813 62139
Ρίζος Ηλίας
26813 62162