Ματαίωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων

Με έκδοση της κοινής απόφασης (αριθμ. Πρωτ. 13776/27-2-2020) των Υπουργών Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, αποφασίστηκε η ματαίωση των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων σε όλη την χώρα. Η μη συμμόρφωση της επισύρει συνέπειες της παραγράφου 6 του άρθρου πρώτου της πράξης νομοθετικού Περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού   (ΦΕΚ Α΄42) ».

Ως εκ τούτου ματαιώνονται για προληπτικούς λόγους όλες οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί από τον Δήμο Αρταίων, καθώς και τα παραδοσιακά κούλουμα στο Παραποτάμιο Πάρκο.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων θα βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, ώστε να ανταποκριθούν άμεσα, εφόσον χρειαστεί, στις ανάγκες των πολιτών.

Συστήνεται αυστηρά σε Συλλόγους και Φορείς του Δήμου Αρταίων, να ματαιώσουν εξίσου τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις τους, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Αποφάσεις από 3η μέχρι 15η ) 24-1-2020

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Αποφάσεις από 3η μέχρι 15η ) 24-1-2020

Την (24η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1196/20-1-2020 πρόσκληση του προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

3 Τροποποίηση της αριθμ.401/2019 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΚΕ.ΔΑ»
4 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
5 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
6 Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του Υπουργείου για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών στην περιοχή Χανόπουλο – Καλαμιά – Ρόκκα- Καμπής, κατόπιν και των σχετικών αποφάσεων των Τοπικών Συμβουλίων.
7 Έγκριση του σχεδίου σύμβασης «δεσμευμένου λογαριασμού» (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019 για το έργο «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων
8 Λήψη απόφασης για άδεια επέμβασης σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα στην Γραμμενίτσα Άρτας για δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού
9 Παράταση συμβάσεων ωφελούμενων του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»
10 Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
11 Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων (ΑΡΙΘΜ. 336/2019 Α.Ο.Ε)
12  Ορισμός επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
13 Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος
14 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017
15 Επαναφορά της αρ.542/2018 απόφασης του Δ.Σ. Άρτας με θέμα «Μετατόπιση περιπτέρων Περιφερειακή οδού»

24-1-2020

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Απόφαση 2η) 24-1-2020

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Απόφαση 2η) 24-1-2020

Την (24η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1162/20-1-2020 πρόσκληση του προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

“Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αρταίων για το οικ. έτος 2020 (αριθμ. 3/2020 Α.Ο.Ε.)»
2η προυπολογισμός

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Απόφαση 1η)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Απόφαση 1η) 3-1-2020

Την (3η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 29889/30-12-2019 πρόσκληση του προέδρου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

“Λειτουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων στο Επιχειρηματικό πάρκο του Δήμου Αρταίων”

1

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Απόφαση 1η)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Απόφαση 1η) 3-1-2020

Την (3η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 29889/30-12-2019 πρόσκληση του προέδρου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

“Λειτουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων στο Επιχειρηματικό πάρκο του Δήμου Αρταίων”

1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Άρτας στη Δημοτική Αγορά επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές αυτοπροσώπως (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά), συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών ως κάτωθι:

 1. Παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και τα προϊόντα που διαθέτουν είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής ή συγκαλλιέργειας, μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος, από καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή μισθωμένης.
 2. Συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια του Δήμου Αρταίων. Κάθε συνεταιρισμός, ομάδα ή οργάνωση παραγωγών λαμβάνει μία (1) μόνο άδεια.
 3. Επαγγελματίες πωλητές εφόσον έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο Αρταίων.
 4. Παραγωγοί από όλους τους Δήμους της χώρας για κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.

Οι χορηγούμενες άδειες για παραγωγούς πωλητές, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των πάγκων που έχουν οριστεί γι’ αυτούς.

Οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση άδειας θα καταθέτουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αρταίων τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Παραγωγοί πωλητές:

 1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία έκδοσης άδειας δραστηριοποίησης στη Δημοτική Αγορά Άρτας
 2. Άδεια παραγωγού υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με το Ν. 4497/17 σε ισχύ
 3. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να πουλήσει στη Δημοτική Αγορά Άρτας, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος και στην οποία θα αναγράφει και τον αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Κηπευτικών
 4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν. 3874/2010
 5. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (Ο.Σ.Δ.Ε.)
 6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
 7. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS*
 8. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS*
 9. Πιστοποιητικό υγείας
 10. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 11. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 12. Δημοτική Ενημερότητα
 13. Παράβολο δέκα (10) €, το οποίο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

* Δεν απαιτούνται για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Β) Συνεταιρισμοί – Ομάδες παραγωγών:

       Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών και τις οργανώσεις, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Για τους συνεταιρισμούς:

αα. Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν.4384/2016

ββ. Πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

γγ. Κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού

δδ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS

εε. Παράβολο δέκα (10) €

στ. Δημοτική Ενημερότητα

β. Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση μελών, αρμοδίως υπογεγραμμένη από το όργανο που εκπροσωπεί την ομάδα ή οργάνωση, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω δικαιολογητικών, όταν η αιτούμενη άδεια έχει ως αντικείμενο τη διάθεση των ειδών του άρθρου 10 του Ν.4497/2017, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο κατά περίπτωση, τα οποία θα προσκομίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.

Γ) Επαγγελματίες πωλητές:

 1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία έκδοσης άδειας δραστηριοποίησης στη Δημοτική Αγορά Άρτας
 2. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι:

αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του Ν.4497/17

ββ) ότι ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραητηριοπο9ίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και

γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα,

 1. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
 2. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση έναρξης-άσκησης δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές, και έντυπα Ε1 & Ε3 από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21
 3. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 του Ν.4497/17
 5. Πιστοποιητικό υγείας
 6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 7. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 8. Δημοτική Ενημερότητα
 9. Παράβολο δέκα (10) €, το οποίο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για ανανέωση άδειας θα καταθέτουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αρταίων τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Παραγωγοί πωλητές:

 1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία ανανέωσης άδειας δραστηριοποίησης στη Δημοτική Αγορά Άρτας
 2. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να πουλήσει στη Δημοτική Αγορά Άρτας, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος και στην οποία θα αναγράφει και τον αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Κηπευτικών
 3. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (Ο.Σ.Δ.Ε.)
 4. Πιστοποιητικό υγείας (εφόσον έχει λήξει το προηγούμενο)
 5. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν. 3874/2010 (εφόσον έχει παρέλθει τριετία από την έκδοση της προηγούμενης)
 6. Δημοτική Ενημερότητα
 7. Παράβολο τρία (3,00) €, το οποίο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω δικαιολογητικών, όταν η αιτούμενη άδεια έχει ως αντικείμενο τη διάθεση των ειδών του άρθρου 10 του Ν.4497/2017, για την ανανέωσή της, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο κατά περίπτωση, τα οποία θα προσκομίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσής τους.

Κατάθεση αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα γίνεται δεκτή μέχρι και την 6η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, ισόγειο). Η ανωτέρω προθεσμία δεν είναι δεσμευτική για έκδοση νέων αδειών.

Όλα τα αιτήματα, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα εξεταστούν, θα συνταχθεί πίνακας δικαιούχων και η αρμόδια αρχή θα προβεί στην έκδοση – ανανέωση άδειας δραστηριοποίησης για τη Δημοτική Αγορά Άρτας στο όνομα του αιτούντος, η οποία θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω δραστηριοποίησή του σε αυτή. Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά ή που δεν είναι σε ισχύ, θα αποκλειστούν.

Η διάθεση των ελεύθερων πάγκων θα γίνει με κλήρωση μεταξύ των δικαιούχων του πίνακα που έχει εγκριθεί. Σχετικά θα συνταχθεί πρακτικό ανάδειξης δικαιούχων με τον αριθμό πάγκου/ων και θα σταλεί στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την έκδοση χρηματικού καταλόγου. Για τη χρήση του πάγκου θα χορηγείται εφεξής το δικαίωμα χρήσης χώρου, το οποίο θα έχει ετήσια διάρκεια υπό τη μορφή εντύπου και θα φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα Χρήσης Χώρου» επί της Δημοτικής Αγοράς για τη Λειτουργία Πάγκου. Στο σώμα του εντύπου, μεταξύ άλλων, θα αναγράφονται ο αριθμός και η θέση του πάγκου, καθώς και το αντίστοιχο προς καταβολή μηνιαίο τέλος (το ύψος του οποίου όπως και ο τρόπος καταβολής θα καθορίζονται κάθε φορά από το Τμήμα Εσόδων) για την παραχώρηση του Δικαιώματος Χρήσης Χώρου.

Η ανακοίνωση θα δημοσιευτεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Άρτας, στη Δημοτική Αγορά Άρτας, καθώς και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων με ευθύνη των προέδρων.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Αρμόδιοι Ανδρέου Μαρία, Καψάλη Κλεονίκη στα τηλέφωνα 26813 62289 και 26813 62244.

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων ζητείται η κατανόηση αλλά και η προσοχή από τους οδηγούς και τους πεζούς που κινούνται στην οδό Κατσιμήτρου για το λόγο ότι στη οδό εκτελούνται έργα αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού. Η ενόχληση θα είναι προσωρινή αλλά το έργο θα είναι μόνιμο.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον «6ο Δρόμο του Γιοφυριού»

Ελάτε να τρέξετε και να γνωρίσετε την Άρτα, μια πόλη με πλούσια ιστορία και υπέροχες φυσικές ομορφιές.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον «6ο Δρόμο του Γιοφυριού», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 από το Δήμο Αρταίων σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου και τον Σύλλογο Δρομέων Άρτας.

Ο αγώνας αποτελεί πλέον ένα θεσμό για την Άρτα και η διαδρομή του αγώνα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να περνάει από τα σημαντικότερα ιστορικά σημεία της πόλης μας και φυσικά από το ξακουστό γεφύρι της Άρτας, με τις συμμετοχές να είναι διαρκώς αυξανόμενες κάθε χρόνο και να συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου από όλη τη χώρα.

Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα που βρίσκεται στο site της διοργάνωσης στο https://www.artarunningfestival.gr/. Ημερομηνία λήξης εγγραφών για τον αγώνα είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020.

Όπως κάθε χρόνο οι αποστάσεις των αγώνων είναι:

Περιπατητικός 5χλ: Σάββατο 28 Μαρτίου ώρα έναρξης 17:00 μ.μ.

 • Ημιμαραθώνιος αγώνας δρόμου 21,1 χλμ και Σκυταλοδρομία 21,1 χλμ: Κυριακή 29 Μαρτίου  09:30 π.μ.
 • Αγώνας δρόμου 5 χλμ: Κυριακή 29 Μαρτίου 10:00 π.μ
 • Σχολικοί αγώνες: Κυριακή 29 Μαρτίου 09:35π.μ
 • Αγώνας 300 μέτρα Α’ και Β’  Δημοτικού
 • Αγώνας 600 μέτρα Γ’ και Δ’  Δημοτικού
 • Αγώνας 800 μέτρα Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Όλοι οι αγώνες ξεκινούν από την πύλη του Κάστρου της Άρτας και τερματίζουν στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην κεντρική πλατεία Άρτας.

Επικοινωνία-πληροφορίες: https://www.artarunningfestival.gr/,Οργανωτική Επιτροπή Ημιμαραθώνιος Άρτας «Ο δρόμος του Γιοφυριού», email επικοινωνίας: info@artarunningfestival.gr, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26813 62211.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Καρναβάλι Γυναικών Άρτας και η Μαθητική Καρναβαλική Παρέλαση

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την κεντρική πλατεία της Άρτας για να παρακολουθήσει τις καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Καρναβάλι Γυναικών Άρτας το βράδυ του Σαββάτου και η Μαθητική Καρναβαλική Παρέλαση το πρωί της Κυριακής. Αποκριάτικα άρματα και μασκαράδες γέμισαν την κεντρική πλατεία, χαρίζοντας κέφι και διασκέδαση στους δημότες και επισκέπτες, μιας και η συμμετοχή καρναβαλικών ομάδων  και κόσμου που την παρακολούθησαν, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Παράλληλα, το βράδυ το Σαββάτου αναβίωσε το έθιμο του «σοκοφρετοπόλεμου» και αμέσως μετά συναυλία με την Χριστίνα Σάλτη με τον κόσμο να δίνει βροντερό «παρών»  και να αποδεικνύουν ότι η Άρτα είναι στο επίκεντρο και στις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Πλήθος μαθητών, γονιών και δασκάλων συμμετείχαν και στη μεγάλη Μαθητική Καρναβαλική Παρέλαση που διοργάνωσε για 5η χρονιά ο Δήμος Αρταίων.

Ο καλός ζεστός καιρός ήταν σύμμαχος και οι μαθητές με τις αποκριάτικες στολές τους γέμισαν τους δρόμους της πόλης, χαρίζοντας σε όλο τον κόσμο κέφι και άφθονο γέλιο με τις ευφάνταστες αποκριάτικες στολές τους. Τα σχολεία παρέλασαν, το καθένα με διαφορετικό θέμα αποκριάτικης αμφίεσης, η μουσική έδινε το χορευτικό ρυθμό ενώ για στην διασκέδαση των μικρών μας φίλων συμμετείχαν ευφάνταστα ο ξυλοπόδαρος, ο Μάγος Τζόρτζιο και το μίνιον.

«Όλη η πόλη έγινε μια παρέα με το Καρναβάλι των Γυναικών Άρτας και την Μαθητική μας παρέλαση που ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε με κάθε τρόπο και μέσο. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι μια ευκαιρία για όλους μας να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και να διασκεδάσουμε. Για μια ακόμη φορά η Άρτα βρίσκεται στο επίκεντρο των καρναβαλικών εκδηλώσεων και αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την άτυπη Επιτροπή Γυναικών Καρναβαλιού, όλα τα σχολεία, δασκάλους, γονείς και φυσικά τους μικρούς μας καρναβαλιστές, όλους τους εθελοντές, την Ελληνική Αστυνομία, την Δημοτική Αστυνομία, τον Αντιδήμαρχο Νίκο Λιόντο, τα στελέχη του Δήμου, τα ΜΜΕ, για την άριστη συνεργασία, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες στα καρναβαλικά γκρουπ, και φυσικά όλους τους Αρτινούς και τις Αρτινιές που παρέστησαν μαζικά» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΣΤΙΣ 10 & 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου Δήμου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθρων αγορών που αφορά η πρόσκληση, ήτοι στη συγκεκριμένη περίπτωση για 10 και 11 Μαρτίου 2020.

Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο 4, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα δηλώνονται ακριβώς τα είδη προς διάθεση
 • Άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης (σε ισχύ)
 • Πιστοποιητικό υγείας (σε ισχύ), εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το Taxis
 • Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το Taxis
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Δημοτική ενημερότητα (σε ισχύ)

Κατάθεση αιτήσεων με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως ανωτέρω, θα γίνεται έως και την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 (απόδειξη κατάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου). Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά θα αποκλειστούν.

Πέριξ του Ιερού Ναού της Αγίας Θεοδώρας, έχουν καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων 10 (δέκα) θέσεις ανάπτυξης υπαίθριων πάγκων, όπως απεικονίζονται στο κάτωθι διάγραμμα:

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.

Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για τη συγκεκριμένη υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι Καψάλη Κλεονίκη και Μολώνη Θεοδώρα στα τηλέφωνα 26813 62244 και 26813 62144 αντίστοιχα.

 

 

 

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το Δημοτικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Τράμπα, πριν κηρύξει την έναρξη του Συμβουλίου, να  εύχεται στον Δήμαρχο και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο καλή χρονιά με υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε, την στήριξη των ενεργειών του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας προκειμένου να ανακληθεί η απόφαση του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», να παραμείνει το Υποθηκοφυλακείο ως έχει, στη Φιλιππιάδα και να μην υπαχθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Πρέβεζας, διότι το Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας εξυπηρετεί πολλά χωριά αλλά και πολλούς δημότες της περιοχής μας. Στην περίπτωση όμως που τελικά δεν καταστεί δυνατή η διατήρηση του Υποθηκοφυλακείου Φιλλιπιάδας, τότε αυτό να υπαχθεί εξολοκλήρου στο ιδρυθέν υποκατάστημα κτηματολογίου Άρτας.

Την στήριξή στον θεσμό των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας:

 • Μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ στους Δήμους με σταθερή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κάλυψη του λειτουργικού τους κόστους.
 • Μόνιμες θέσεις εργασίας για το προσωπικό με αυξημένη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους.

Τέλος, συγκροτήθηκε και  η Δημοτική Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του  Δήμου Αρταίων.