Χρηστούλης Σωτήριος

Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362250

Σιαφάκας Χριστόφορος

Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362261

Κοτσαρίνης Μιχαήλ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362261

Λιόντος Νικόλαος

Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362166

Μπουκουβάλας Γεώργιος

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681072910

Κωλέτσος Παντελής

Πρασίνου, Δημοτικής Αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας

Τηλ. επικοινωνίας: 2681362287

Ευαγγέλου Δημήτριος

Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362176

Σπάκα Χριστίνα

Εξυπηρέτησης του Πολίτη