Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για νέα έργα στο Δήμο Αρταίων

Χρ. Τσιρογιάννης: «12 νέα έργα προϋπολογισμού 4.056.000,00 ευρώ».

Αποφάσεις για τη δρομολόγηση μιας σειράς σημαντικών δράσεων και έργων σε όλη  την έκταση του Δήμου, έλαβε η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την τελευταία συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου.

Πρόκειται για παρεμβάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης υποδομών οι οποίες περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αρταίων.

Ειδικότερα, το αμέσως επόμενο διάστημα  θα ξεκινήσει η υλοποίηση δώδεκα (12) νέων έργων, τα οποία είναι τα εξής:

 • Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ Γραμμενίτσας ,προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ.
 • Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας, προϋπολογισμού 339.195,00 ευρώ.
 • Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ Κεραματών, προϋπολογισμού 175.825,00 ευρώ.
 • Επεκτάσεις Αποκαταστάσεις βλαβών Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού, προϋπολογισμού 174. 985,81 ευρώ.
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό κολυμβητήριο του Δήμου Αρταίων, προϋπολογισμού 481.187,89 ευρώ.
 • Κατασκευή γηπέδων 5χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής, προϋπολογισμού 197.633,59 ευρώ.
 • Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (clld/leader), προϋπολογισμού 307.400,00 ευρώ.
 • Ασφαλτοστρώσεις , τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά  έργα  στο Δήμο  Αρταίων, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.
 • Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δημοτικής Ενότητας, Αμβρακικού, προϋπολογισμού 185.166,17 ευρώ.
 • Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού 146. 284,89 ευρώ.
 • Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης  προϋπολογισμού 672. 948,52 ευρώ.
 • Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις προϋπολογισμού 1.012.960,00 ευρώ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την ματαίωση της κατά την 29-10-2020 συνεδρίασης, ύστερα από την αριθμ. 24776/29-10-2020 πρόσκληση, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (κεκλεισμένων των θυρών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημαρχείο Άρτας 3ος όροφος Περ/κή οδός & Αυξεντίου), την 30η Οκτωβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Διόρθωση – Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 39/2019 απόφασης δημ. Συμβουλίου, που αφορά την υποβολή πρότασης για τη «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της πρόσκλησης 3337/2019 του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας συνίσταται στο γεγονός ότι: Οι παρατηρήσεις που μας στάλθηκαν με το αριθμ. 131/9-10-2020 έγγραφό της ΕΥΔ για συμπλήρωση, προκειμένου να ενταχθεί το έργου, ο θα πρέπει να προσκομιστούν έως τις 30-10-2020.

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) , και τις εγκυκλίους 163/ 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς, την 29η Οκτωβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Διόρθωση – Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 39/2019 απόφασης δημ. Συμβουλίου, που αφορά την υποβολή πρότασης για τη «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της πρόσκλησης 3337/2019 του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

Ξεκινά η κατασκευή του Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο

Εργασίες ανέγερσης Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο, έκτασης 125,52 μ2, βαδίζουν προς υλοποίηση μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου, από τον Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη, παρουσία και του εργολάβου.

Οι εργασίες αφορούν την πρώτη φάση της κατασκευής του έργου και ειδικότερα αφορά απαιτούμενες εκσκαφές, για την διαμόρφωση των θεμελίων και του περιβάλλοντος χώρου, επιχώσεις και κατασκευή των τοιχίων και κολώνων, βάσει των στατικών σχεδίων της μελέτης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 262.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης αναφέρει: « Ξεκινά η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου. Η κατασκευή του Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο ήταν αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου. Στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου θα ενταχθεί και η δεύτερη φάση κατασκευής του, ώστε να ολοκληρωθεί και είναι πλήρως λειτουργικός ο Ναός».

Μήνυμα Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

«Την 28η Οκτωβρίου γιορτάζουμε το υπερήφανο «ΟΧΙ» των Ελλήνων απέναντι στους εισβολείς που θέλησαν να κατακτήσουν την Πατρίδα μας και να αλώσουν την Δημοκρατία μας. Ήταν αυτό το «ΟΧΙ» που όπλισε τους προγόνους μας στα βουνά της Ηπείρου και στην Αντίσταση.

Ήταν αυτό το «ΟΧΙ», που τους έδωσε δύναμη να σηκωθούν ξανά. Με υπερηφάνεια, με δύναμη, με αντοχή.

Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα ζωής που μας έχουν αφήσει στην εθνική μας παρακαταθήκη: την επιμονή και υπομονή ακόμη και όταν όλα δείχνουν προδιαγεγραμμένα, ακόμη και όταν η αριθμητική υπεροχή μας δείχνει καταδικασμένους.

Γιατί καταδικασμένοι είναι μόνο όσοι παραδίδονται. Και οι Έλληνες δεν παραδόθηκαν ποτέ.

Εύχομαι από καρδιάς στους συμπολίτες μας, στις δικές τους μάχες – ατομικές και συλλογικές- να εμπνέονται από το μήνυμα της εθνικής επετείου του ΟΧΙ».

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 η διανομή των ωφελούμενων του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ

Διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ, και συγκεκριμένα:  ζάχαρη, γάλα εβαπορέ, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, προϊόντων βασικής υλικής συνδρομής, όπως καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, καθώς επίσης και σχολικές τσάντες για οικογένειες που έχουν παιδιά από 5 έως 17 ετών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, στην κεντρική Λαχαναγορά του Δήμου Αρταίων από τις 08:30 το πρωί, έως και τη 13:00 το μεσημέρι.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα σχετικά με την ημέρα προσέλευσης, η οποία θα γίνεται με αλφαβητική σειρά για την αποφυγή συγχρωτισμού. Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής (γάντια και μάσκες) και να τηρούν αποστάσεις.

Επίσης, ο κάθε δικαιούχος θα παραλαμβάνει την ποσότητα που του αναλογεί επιδεικνύοντας το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας και το ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορεί να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Νέος γύρος απολυμάνσεων από τον Δήμο Αρταίων

Προληπτικές απολυμάνσεις, διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου και εγκατάσταση θερμικής κάμερας μερικά από τα νέα μέτρα που υλοποιεί που ο Δήμος Αρταίων ενάντια στον κορωνοϊό.

Σε νέο γύρο προληπτικών απολυμάνσεων κοινοχρήστων χώρων, πεζόδρομων, πεζοδρομίων, στάσεων λεωφορείων, κάδων απορριμμάτων κ.α, προχωρά ο Δήμος Αρταίων, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων, πραγματοποίησαν προληπτικές απολυμάνσεις σε κεντρικές πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, υπαίθρια αθλητικά όργανα, σε παγκάκια, καθώς και στο χώρο του ιστορικού Γεφυριού της Άρτας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προληπτικές δράσεις κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, δεν περιορίζονται μόνο στις απολυμάνσεις, αλλά επικεντρώνονται και στον τομέα της ενημέρωσης των πολιτών, μέσω διανομής έντυπου υλικού με οδηγίες αυτοπροστασίας και συστάσεις για τήρηση των αποστάσεων από την Δημοτική Αστυνομία και Υπαλλήλους του Δήμου.

Ένα ακόμη μέτρο για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας είναι και η εγκατάσταση κάμερας θερμικής απεικόνισης στην είσοδο του Δημαρχείου.

Οι παραπάνω δράσεις, θα έχουν επαναληπτικό χαρακτήρα.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
2.Έγκριση πρακτικού για την εργασία «Δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων».
3.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων.
4.Έγκριση για τον ορισμό Δικηγόρου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αρταίων ενώπιον του Αρείου Πάγου (υπόθεση ENERGA)
5.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας».
6.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ».
7.Έγκριση πρακτικού του έργου « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών »
8.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
9.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» .
10.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
11.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)»
12.Έγκριση πρακτικού του Έργου :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ , ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
13.Έγκριση πρακτικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού».
14.Έγκριση πρακτικού του έργου «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» (ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 19PROC006108364 )
15.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων».
16.Έγκριση πρακτικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων»
17.Έγκριση της μετακίνησης ιδιωτών μελών επιτροπών που συστήνονται από την Ο.Ε. στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατηγορίας μελέτης ‘Ειδικά Αρχιτεκτονικά’ για την ανάπλαση διαμόρφωση πεζοδρόμων και πλατειών του κέντρου της Άρτας OPEN MALL
18.Αποδοχή χρηματικής δωρεάς.
19.Έγκριση πρακτικού για την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
20.Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
21.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2020
22.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2020
23. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για την « Εφαρμογή του Δημόσιου Λογιστικού στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά τους Πρόσωπα»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Άρτα 23/10/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                Αριθµός πρωτοκόλλου 24455/2020

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                               ΑΔΑ: 6010ΩΨΑ-ΑΕΓ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 • Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:

« ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»

1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με προϋπολογισμό 358.306,45 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://old.arta.gr/prokirikseis/.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.

 1. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 09/11/2020 και ώρα 19:00μ.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:93283

Ημερομηνία αποσφράγισης: 13/11/2020 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση “Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου αρ.37, Τ.Κ.47132, Άρτα”.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης 1Ης και άνω  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.166,20 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται με 444.300,00€ από ΣΑΤΑ.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 2. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

Άρτα  23 – 10  – 2020   

Ο Δήμαρχος  Αρταίων 

Τσιρογιάννης Χρήστος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ εδω

50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (476-485)

50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
476.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
477.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού Σίτισης Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021
478.Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
479.Ενεργοποίηση προαίρεσης για το έτος 2020 των συμβάσεων για την Προμήθεια Τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων.
480.Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ MEA της ΔΗΚΕΔΑ)»
481.Έγκριση πρακτικού για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό>.
482.Έγκριση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΑΤΚ 1281 οχήματος ιδιοκτησίας Ιωάννη Καποδίστρια λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο σκύλο
483.Έγκριση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΖΖΧ 5898 οχήματος ιδιοκτησίας Νικόλαου Ντάσιου λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές
484.Έγκριση εισήγησης για απάντηση στην προταση εξωδικαστικού συμβιβασμού του Λάμπρου Τσιρογιάννη του Ιωάννη.
485.Εγκριση πρακτικού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ TOY ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (476-485)

49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (475)

49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 15η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00 μ.μ με το εξής θέμα:
475.Εγκριση της μετακίνησης ιδιωτών μελών επιτροπών που συστήνονται από την Ο.Ε. στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατηγορίας μελέτης ‘Ειδικά Αρχιτεκτονικά’ για την ανάπλαση διαμόρφωση πεζοδρόμων και πλατειών του κέντρου της Άρτας OPEN MALL.

49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (475)