Ευρεία σύσκεψη φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων για την δημιουργία ενός Αναπτυξιακού προγράμματος για τον Αμβρακικό Κόλπο

Ευρεία σύσκεψη φορέων από Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία, με θέμα την δημιουργία ενός προγράμματος ανάπτυξης για τον Αμβρακικό Κόλπο πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο Άρτας, με πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων. Στόχος της συνάντησης ήταν η κατάθεση προτάσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον Αμβρακικό, μέσω του οποίου θα αναδειχθεί και θα προστατευθεί ο Κόλπος, ενώ θα προωθηθούν και τα αλιεύματά του.

 

«Βλέπουμε τον Αμβρακικό ενιαίο και πάνω σε αυτή τη βάση θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα , ώστε να βγει πρώτα και κύρια ωφελημένος ο ίδιος ο Κόλπος, αλλά και οι περιοχές πέριξ αυτού. Θεωρούμε πως όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά για τον Αμβρακικό, που αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για πέντε Δήμους και δύο Περιφέρειες, καθώς και για μια σειρά σημαντικών φορέων, συλλόγων και βέβαια για πάρα πολλούς επαγγελματίες που ζουν μέσα από τον αυτόν. Ο Αμβρακικός μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις τοπικές οικονομίες των περιοχών που «βρέχει» και να προσφέρει θέσεις εργασίας» ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

Ο Δήμαρχος πρότεινε είτε την δημιουργία ενός σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ, από πόρους του ΕΣΠΑ) ή ενός αναπτυξιακού προγράμματος με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ, αντίστοιχο του παλιότερου προγράμματος ΑΝΑΣΑ), με στόχους:

 • Την προστασία και την ανάδειξη του μοναδικού θαλάσσιου οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου,
 • Την τουριστική προβολή του Κόλπου και την αξιοποίηση των περιοχών πέριξ αυτού, καθώς και
 • Την προώθηση και την τυποποίηση των αλιευμάτων του Αμβρακικού Κόλπου.
 • Την δημιουργία υποδομών (δημόσιων και ιδιωτικών)

 

Το επόμενο διάστημα όλοι οι φορείς που συμμετείχαν θα καταθέσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους, το οποίο θα ψηφιστεί από Δημοτικά και Διοικητικά Συμβούλια, ώστε στη συνέχεια να υπάρξει μια τελική πρόταση προς την Κυβέρνηση για χρηματοδότηση, μέσω ενός αναπτυξιακού προγράμματος για τον Αμβρακικό Κόλπο.

 

Στη σημερινή σύσκεψη παραβρέθηκαν 19 εκπρόσωποι φορέων. Από το Δήμο Πρέβεζας ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Γιαννουλάτος, από το Δήμο Αμφιλοχίας ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κοπίδης, από τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος και ο Συντονιστής Δημήτρης Μπαρέλος, από το Επιμελητήριο Άρτας ο Πρόεδρος Χρήστος Παπάζογλου, από το Επιμελητήριο Πρέβεζας ο Πρόεδρος Γιάννης Γιαμάς και ο Αντιπρόεδρος Χρήστος Σφριντζέρης, από την Π.Ε. Άρτας ο υπάλληλος Κωνσταντίνος Τζουμάκας και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η υπάλληλος Μαίρη Στεργίου, από την ΕΤΑΝΑΜ ο Διευθυντής Γιώργος Άρμπυρος, καθώς και οι συνεργάτες των βουλευτών Άρτας Όλγας Γεροβασίλη και Βασίλη Τσίρκα κ.κ. Μπέλα Λιναρδάτου και Νίκος Μπούνας αντίστοιχα. Το «παρών» έδωσαν ακόμη η Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Άρτας «Ο Άραχθος» Γεωργία Πατέντα, καθώς και οι εκπρόσωποι του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Ανέζας Λάμπρος Κοτσαρίνης και Νικόλαος Χαραλάμπους και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Δήμου Νικολάου Σκουφά Μενέλαος Τσιώλης.

Εκ μέρους του Δήμου Αρταίων παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας και Γιώργος Πανέτας, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Σφήκας, ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Μιχάλης Κοτσαρίνης, ο Γενικός Γραμματέας Ηλίας Σερβετάς και στελέχη του Δήμου.

Προμήθεια οχημάτων (ελαφρύ ημιφορτηγό και τρακτέρ με καταστροφέα) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης

ΑΔΑ: ΩΣΩΡΩΨΑ-ΧΥΤ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Άρτα: 29-09-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 37247

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.g

                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθειας οχημάτων (ελαφρύ ημιφορτηγό και τρακτέρ με καταστροφέα) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 29329 / 31-07-2017 (ΑΔΑM: 17PROC00178723) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αρταίων
 2. Την αριθ. 482 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΙ7ΩΨΑ-Λ24).
 3. Την αριθ. 522/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 675ΤΩΨΑ-ΘΤΩ) με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση προμήθειας οχημάτων (ελαφρύ ημιφορτηγό – Τμήμα 1, και τρακτέρ με καταστροφέα – Τμήμα 2).  Η συνολική αξία των ειδών φτάνει το ποσό των 67.952,00 € με ΦΠΑ (54.800,00 € χωρίς ΦΠΑ).

Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε για όσες ομάδες δεν είχαν κατατεθεί προσφορές.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 16-10-2017 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και τον 4412/2016.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 46650 (ελαφρύ ημιφορτηγό – τμήμα 1),  46652 (τρακτέρ – τμήμα 2) και 46653 (καταστροφέας – τμήμα 2).

 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να στείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη.  Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 20-10-2017 ημέρα Παρασκευή, θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.

Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Συνεδριαση Ο.Ε. 27-9-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 27- 09- 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 36944
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

Προμήθεια εξοπλισμού κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ΕΣΠΑ) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης

ΑΔΑ: 17PROC002005497

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 27-09-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 36819

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Προμήθειας εξοπλισμού κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ΕΣΠΑ) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 30801 / 14-08-2017 (ΑΔΑM:17PROC001818753) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων.
 2. Την αριθ. 477 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΖΓΩΨΑ-Ζ11).
 3. Την αριθ. 521/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 661ΒΩΨΑ-Ρ7Ψ) με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων μέσω ΕΣΠΑ, για όσες ομάδες δεν κατατέθηκαν προσφορές κατά την προηγούμενη διαδικασία διαγωνισμού.  Συγκεκριμένα η διαπραγμάτευση θα αφορά τις παρακάτω ομάδες:

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ              (CPV 30000000-9) 3.211,00 770,64 3.981,64
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (CPVS  39173000-5, 33680000-0, 33123100-9, 44423220-9, 42923110-6) 3.804,00 912,96 4.716,96
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 39151100-6) 6.471,00 1.553,04 8.024,04
OMAΔΑ Η: ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ   (CPV 42521000-4) 3.884,00 932,16 4.816,16
ΟΜΑΔΑ Θ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (CPV 35111500-0) 1.137,00 272,88 1.409,88
ΟΜΑΔΑ Ι: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ(CPV 35121700-5) 581,00 139,44 720,44
ΟΜΑΔΑ Κ: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (CPVS 39515410-2, 44176000-4, 34928471-0, 33196200-2) 2.389,50 573,48 2.962,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.477,50 € 5.154,60 € 26.632,10 €

 

 • Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε για όσες ομάδες δεν είχαν κατατεθεί προσφορές. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ως εξής:

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο,  ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:

α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β.  Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής δηλαδή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ.

γ.  Ο τίτλος της σύμβασης

δ.  Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης

ε.  Τα στοιχεία του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

2) Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους εξής τρεις (3) υποφακέλους :

 • Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 30801/14-08-2017 διακήρυξη.
 • Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης (ενδεικτικά προσπέκτους)
 • Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

3) Οι ως άνω φάκελοι θα  πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4) Οι φάκελοι των προσφορών περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή επί αποδείξει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  Φάκελοι που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

 • Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει μέχρι την Πέμπτη 12-10-2017 ώρα 10:00 – 10:30 μ.μ. (ώρα λήξης), στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ στο 3ο όροφο του Δημαρχείου (περιφ. Οδός & Αυξεντίου). Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί ως εξής:

Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού η οποία έχει ορισθεί με την αριθ. 389/2016 (ΑΔΑ:67ΙΤΩΨΑ-ΖΥ6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών.  Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν.  Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια, παρουσία των διαγωνιζομένων, κατά την ημερομηνία της διαπραγμάτευσης τον κυρίως φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και καταγράφει τους διαγωνιζόμενους σε πρακτικό.  Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ καταγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά που κατατέθηκαν.  Η επιτροπή στην συνέχεια ελέγχει και καταγράφει στο πρακτικό τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στα οποία αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των φακέλων ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  Στην συνέχεια ακολουθεί η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία καταγράφονται στο πρακτικό.  Αν η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού κρίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα (άρθρο 117 παρ.4 του Ν.4412/2016),  στην συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος με τις οικονομικές προσφορές για όσες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια την ίδια ημέρα, και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων που και αυτά καταγράφονται στο πρακτικό.  Για όσες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  Στην συνέχεια συντάσσει το πρακτικό και αποστέλλει έγγραφο στο προσωρινό μειοδότη ή μειοδότες για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν όσα έχουν ζητηθεί να ισχύουν με το ΤΕΥΔ, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή του.  Αυτά μπορεί να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη ή μειοδοτών και αφού η επιτροπή διαπιστώσει ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα της παρούσης, αποστέλλει με διαβιβαστικό στο Δημοτικό Συμβούλιο τα πρακτικά για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκομίζοντας Εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΣΠΑ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

 

 

Εγκαταστάθηκαν 6 συστήματα πληρωμών POS στο Δήμο Αρταίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών

Ο Δήμος Αρταίων κάνει γνωστό πως βάσει της κείμενης Νομοθεσίας (Ν. 4483/2017 -ΦΕΚ 107/ Α΄/31-7-2017), διαθέτει πλέον τερματικές συσκευές POS για τις ανάγκες πραγματοποίησης συναλλαγών πολιτών μέσω καρτών. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προμήθειας 6 συσκευών POS για την εξυπηρέτηση των πολιτών που επιθυμούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους με αυτόν τον τρόπο.
Συγκεκριμένα, έχουν ήδη τοποθετηθεί δύο συσκευές στο Δημαρχιακό κατάστημα και από μία στις Δημοτικές Ενότητες Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης. Αποδεκτές γίνονται όλες οι κάρτες με την ένδειξη MasterCard, Visa, Maestro και Uni Pay.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1062/2016 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 1744/Β΄/15-6-2016), όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, εφόσον το προς καταβολή – ανά ημέρα – ποσό υπερβαίνει συνολικά τα 100€. Εναλλακτικά, η καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς το Δήμο μας μπορεί να γίνει με μεταφορά ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.

Η Θεανώ Γραμματικού-Παπατσίμπα νέα Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων

Γίνεται γνωστό πως η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Θεανώ Γραμματικού-Παπατσίμπα ορίστηκε νέα Αντιδήμαρχος Αρταίων.
Η κ. Γραμματικού –Παπατσίμπα αναλαμβάνει τους τομείς της Αγροτικής Ανάπτυξης και των
Αδειοδοτήσεων. Παράλληλα, η νέα Αντιδήμαρχος θα ασκεί και κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Ξηροβουνίου.

 

Εγκαινιάζεται το νέο παράρτημα του ΚΑΠΗ Άρτας στην Άνω Πόλη

Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017, Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος του ΚΑΠΗ του Δήμου Αρταίων στην περιοχή των Ταξιαρχών.
Ο χώρος είναι καθ’ όλα έτοιμος να φιλοξενήσει τα μέλη του ΚΑΠΗ που μένουν στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Πόλης.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 10:30 το πρωί.

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018

Εγκρίθηκε στη προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2018. Τα διαθέσιμα κονδύλια είναι για μια ακόμη χρονιά μειωμένα, γεγονός που προκαλεί ακόμη περισσότερα προβλήματα στην εκτέλεση των απαραίτητων έργων και δημιουργεί την ανάγκη για εξεύρεση χρηματοδότησης από άλλες πηγές, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι παρεμβάσεις που έχει προγραμματίσει ο Δήμος.
Η κρατική επιχορήγηση επενδυτικής δαπάνης για το 2018 περιορίζεται σχεδόν στο 1 εκ. ευρώ, από τα σχεδόν 5 εκ. ευρώ που ήταν αθροιστικά για τους Δήμους που συνέθεσαν τον Καλλικρατικό Δήμο Αρταίων. Παρά τις δυσκολίες, φέτος το Τεχνικό Πρόγραμμα αριθμεί 89 έργα και μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκ. ευρώ, από ΣΑΤΑ, δημοτικούς και περιφερειακούς πόρους, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ.

«Μακάρι να είχαμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το Κράτος, ώστε να μπορούσαμε να κάνουμε και να προγραμματίσουμε ακόμη περισσότερα έργα, ωστόσο πρέπει να περιοριστούμε σε όσα χρήματα μας έρχονται και να διεκδικήσουμε πόρους από αλλού, ιεραρχώντας τις ανάγκες μας» ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος ανέφερε μια σειρά έργων που έχουν ενταχθεί ή έχουν υποβληθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως το Ειδικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) στο Γλυκόριζο (ΕΣΠΑ, 3.8 εκ. ευρώ), η νέα Γεφύρωση στον ποταμό Άραχθο (ΠΔΕ, 6.5 εκ. ευρώ), Αναπαλαίωση Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας (ΕΣΠΑ, 2 εκ. ευρώ), Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων, Αναπλάσεις, Αντιπλημμυρικά έργα κ.α.

Νέος Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο Γιώργος Μιλτιάδους

Στο μεταξύ, νέος Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Μιλτιάδους, μετά την παραίτηση της Θεανώς Γραμματικού. Ο κ. Μιλτιάδους έλαβε 20 θετικές ψήφους και μια λευκή.

 

Σε διασυνοριακό πρόγραμμα για την ανάπτυξη των ΚΟΙΝΣΕΠ εντάχθηκε ο Δήμος Αρταίων

Στo Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS – BORDER Ελλάδα -Αλβανία 2014-2020, εντάχθηκε το έργο IDEA– Investment Development and Empowerment Action-, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αρταίων.

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την αναζωογόνηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της συγκέντρωσης επιχειρηματικών ιδεών και στη συνέχεια, ωρίμανσης των καλύτερων από αυτές και την εύρεση των απαραίτητων πηγών χρηματοδότησης μέσω επενδυτικών πακέτων. Στα πλαίσια του έργου, στόχος είναι η ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που αναμένονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 σχετικά με τη στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις δράσεις που θα αναλάβει ο Δήμος Αρταίων υπολογίζεται σε 109.750 € και η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο χρόνια.

Το εταιρικό σχήμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αρταίων αποτελείται από τους εξής φορείς: Auleda – Local Economic Development Agency, Δήμος Χιμάρας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Κοινωνία Τριών Τρίτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 678.250€.

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του Μόνιμου Εκθεσιακού Κέντρου του Δήμου Αρταίων

Με σημερινή της απόφαση, την 504/2017, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων ενέκρινε την δημοπράτηση της μελέτης για το Μόνιμο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Αρταίων, που θα κατασκευαστεί στο υπάρχουν Εκθεσιακό χώρο του Δήμου.

 

Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, καθώς με την ολοκλήρωσή του θα μπορούν να διεξάγονται όλο το χρόνο κλαδικές εκθέσεις από όλη τη χώρα και έτσι να ενισχυθεί σημαντικά η τοπική οικονομία.

 

Το Μόνιμο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Αρταίων θα είναι κλειστό και θα έχει συνολικό εμβαδόν 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στις 775.826,97€. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί οι απαιτούμενες προμελέτες και οι πολεοδομικές και τοπογραφικές τακτοποιήσεις.

 

«Κάνουμε ένα ακόμη βήμα για την δημιουργία του Μόνιμου Εκθεσιακού Κέντρου στην Άρτα, που αποτελεί στόχο και όραμά μας. Θεωρούμε πως η διεξαγωγή εκθέσεων όλο το χρόνο θα βοηθήσει πολύ σημαντικά την τοπική οικονομία  και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε τις ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου. Θα πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο χώρο στη Βορειοδυτική Ελλάδα για διενέργεια Πανελλαδικών και Διεθνών Εκθέσεων, με άνετο χώρο στάθμευσης και συνεδριακό κέντρο, ενώ η λειτουργία της Ιόνιας Οδού θα βοηθήσει καταλυτικά στην ανάπτυξη αυτού του είδους του τουρισμού στην περιοχή μας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Χάρτα και Μητρώο Εθελοντών δημιουργεί ο Δήμος Αρταίων

Στην δημιουργία Χάρτας και Μητρώου Εθελοντή προχωρά ο Δήμος Αρταίων. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, η οποία συζητήθηκε και εγκρίθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των συμπολιτών, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας, μέσα από τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος Αρταίων.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «καλούμε τους συμπολίτες μας να ενισχύσουν αυτή τη δράση του Δήμου. Ως Δημοτική Αρχή πιστεύουμε ξεκάθαρα ότι ο εθελοντισμός μπορεί να κινητοποιήσει ένα ευρύ φάσμα πολιτών, με ιδιαίτερες ανησυχίες και ενδιαφέροντα, αλλά και διάθεση προσφοράς στην πόλη όπου ζουν. Παράλληλα, είναι αλήθεια ότι ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει αντίδοτο στην κρίση, καθώς η προσφορά προς το συνάνθρωπο είναι ότι καλύτερο σε αυτές τις εποχές. Η κοινή δράση των πολιτών μπορεί να αποτελέσει κοινό σημείο αναφοράς, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και ευαισθησία των πολιτών, ενώ παράλληλα με δεδομένες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ο ίδιος ο Δήμος μας, λόγω έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού, οι εθελοντές μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά σε σημαντικά κομμάτια της λειτουργίας του Δήμου, άρα και της ίδιας της πόλης μας».

Κάθε Εθελοντής θα αποκτήσει την «Κάρτα του Εθελοντή», που είναι μια κίνηση επιβράβευσης και αναγνώρισης της προσφοράς του από το Δήμο, ενώ θα προμηθεύεται και τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό από το Δήμο. Αξιοποιώντας τους Εθελοντές, ο Δήμος Αρταίων θα επικεντρωθεί στους εξής τομείς:

 • Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Παιδείας
 • Περιβάλλοντος
 • Πολιτικής Προστασίας (ως μέλη ΔΟΑΚ)
 • Πολιτισμού
 • Αθλητισμού
 • Πρασίνου
 • Εργασιών Καθημερινότητας
 • Διάφοροι Άλλοι

Κάθε κάτοικος της Άρτας που επιθυμεί να προσφέρει μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων www.arta.gr και αφού επιλέξει το σχετικό μπάνερ με τίτλο «ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ!» μπορεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικά και να στείλει την αίτηση εγγραφής στο μητρώο εθελοντών του Δήμου Αρταίων στο e-mail ethelontismos@arta.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

Η αίτηση εγγραφής γίνεται και με τη φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου ή στο Κέντρο Κοινότητας, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.