Ανακοίνωση σχετικά με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ΧΑΛΑΖΙ της 28/05/2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΤΑ 30/11/2020
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΛΓΑ

ΠΕΡ. ΕΝΟΤ: ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ: ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΗΜ ΚΟΙΝΟΤ.:ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2681362100
2681362155

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 30/11/2020, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 28/05/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΑΡΤΑΙΩΝ.
Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 10/12/2020.
Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων Από: 30/11/2020 έως: 10/12/2020

Ο Πίνακας αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι: η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες, η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΕΜΣΙΑΣ

59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (570)

59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 12:00 μ.μ με το εξής θέμα :

570 Ακύρωση της αριθμ. 546/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για τον καθορισμό τελών έτους 2021
59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (570)

58η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (551-569)

58η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
551.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
552.Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης πράξης:«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων» και MIS 5002201 στο Ε.Π. «Ήπειρος
553.’Εγκριση για διόρθωση ορίων κτηματολογίου
554.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία «Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
555.Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
556.Έγκριση πρακτικού για την ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021¨
557.Ακύρωση της αριθμ. 545/2020 Απόφασης Ο.Ε. για Σύναψη δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, ΚΑ: 70-6262.007, ποσού 11.997,00€ »
558.Έγκριση για Σύναψη δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του COVID-19»
559.Ακύρωση της αριθμ. 494/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων
560.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων
561.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
562.Μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την αναπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
563.Έγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»
564.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους(Μονιμοι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ έτους 2020)
565.Έγκριση Α τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 του Φιλαθρωπικού Ιδρύματος «Ελέη Αρτης»
566.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Φιλαθρωπικού Ιδρύματος «Ελέη Αρτης»
567. Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στ πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19
568.Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου
569.ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 498/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
58η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (551-569)

57η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (548-550)

57η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
448.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
449.Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, έγκριση εγγράφων σύμβασης,καθορισμός όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19»
550.Σύνταξη Εκθεσης και κατάρτηση του απολογισμού,ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019

57η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (548-550)

56η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (545-547)

56η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 13η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
545.Εγκριση σύναψης δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και μελέτης , της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, ΚΑ: 70-6262.007, ποσού 11.997,00€
546Καθορισμός Τελών 2021 .
547.Έγκριση πρακτικού ΙΙ «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)»

56η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (545-547)

55η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (530-544)

55η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
530.Εγκριση παράτασης της προσωρινού αναδόχου ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ για την Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
531.Εγκριση ακύρωσης μερικώς της διαδικασίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων» της αρ. 501/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής
532.Εγκριση παράτασης των εγγυητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών συμμετεχόντων που αφορούν το διαγωνισμό «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ : 87263
533.Τροποποίηση – παράταση συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού (ομάδες Α’ και Ε’) για τη δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων
534.Εγκριση περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 181/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
535.Αναμόρφωση προϋπολογισμου.
536.Αναμόρφωση προϋπολογισμου.
537.Συσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων.
538.Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»
539.Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση το παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας»
540.Έγκριση Επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Αρταίων για το έτος 2021
541.Πρακτικό ΙΙΙ για την υπηρεσία «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό».
542.Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 Γηροκομείου ¨Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου¨
543.Αποδοχή δωρεών κοινωνικού παντοπωλείου
544.Αποδοχή δωρεας για το Κοινωνικό φαρμακείο
55η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (530-544)

54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (528-529)

54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 5η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 13:30 μ.μ με τα εξής θέματα :
528.Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2020 του Δήμου Αρταίων.
529.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (528-529)

53η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (515-527)

53η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
515.Εγκριση για εξώδικο συμβιβασμό επί της με αρ. κατάθεσης 58/2020 αγωγής της κ. Φωτεινής Νεοχωρίτη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας»
516.Εγκριση παρατασης του έργου «Εργα αποκαταστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»
517.Έγκριση της μετακίνησης ιδιωτών μελών επιτροπών που συστήνονται από την Ο.Ε. στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατηγορίας μελέτης ‘Ειδικά Αρχιτεκτονικά’ για την ανάπλαση διαμόρφωση πεζοδρόμων και πλατειών του κέντρου της Άρτας OPEN MALL
518.Εξειδίκευση του ΚΑ 00-6715.005 με τίτλο «Επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού COVID19».
519.Εξειδίκευση του ΚΑ 00-6715.006 με τίτλο «Επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού COVID19».
520.Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 189/2020 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων»
521Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 266/2020 απόφασης του Β’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων»
522.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021¨
523.Έγκριση ανανέωσης σύμβασης κινητής τηλεφωνίας Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Σ
524.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».
525.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων 2020»
526.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Δοχεία απορριμάτων».
527.Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκαταστασεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»

53η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (515-527)

52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (487-514)

52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
487.Έγκριση της αριθμ. 26/2020 μελέτης του έργου«Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου
488.Έγκριση για «Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε.Αρταίων από το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού εκτός ωραρίου εργασίας
489.Έγκριση της αριθμ. 2/2018 τροποποιημένης μελέτης με τίτλο (ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ) και της αριθμ. 5/2019 τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
490.Εγκριση για υποβολή πρότασης για την «Βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»στα πλαίσια της αριθμ. ΑΤ05 πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
491.Εγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έργου 2015 και έργα προληψης νέων (Β΄ΦΆΣΗ)
492.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
493.Έγκριση πρακτικού για την εργασία «Δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων».
494.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων.
495.Έγκριση για τον ορισμό Δικηγόρου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αρταίων ενώπιον του Αρείου Πάγου (υπόθεση ENERGA)
496.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας».
497.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ».
498.Έγκριση πρακτικού του έργου « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών »
499.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
500.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» .
501.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
502.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)»
503.Έγκριση πρακτικού του Έργου :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ , ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
504.Έγκριση πρακτικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού».
505.Έγκριση πρακτικού του έργου «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» (ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 19PROC006108364 )
506.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων».
507.Έγκριση πρακτικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων»
508.Έγκριση της μετακίνησης ιδιωτών μελών επιτροπών που συστήνονται από την Ο.Ε. στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατηγορίας μελέτης ‘Ειδικά Αρχιτεκτονικά’ για την ανάπλαση διαμόρφωση πεζοδρόμων και πλατειών του κέντρου της Άρτας OPEN MALL
509.Αποδοχή χρηματικής δωρεάς.
510.Έγκριση πρακτικού για την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
511.Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
512.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2020
513.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2020
514 Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για την « Εφαρμογή του Δημόσιου Λογιστικού στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά τους Πρόσωπα».

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (486)

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (486)

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 14:00 μ.μ με το εξής θέμα:
Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης για το έργο «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 63.1 – CLLD.7 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» και ακύρωση της 435/2020 απόφαση Ο.Ε

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (486)

Δήλωση- Απάντηση Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Γ. Πανέτα σε ανακοίνωση της «Δημοτικής Αναγέννησης» σχετικά με τα μέτρα κατά της πανδημίας στην Άρτα

Πρόσφατα η Παράταξη «Δημοτική Αναγέννηση» και προσωπικά η κα. Τζένη Ταπραντζή, κατηγόρησε την Δημοτική μας Αρχή για απουσία μέτρων στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Δύο τα ενδεχόμενα: ή η επικεφαλής ψάχνει με κάποιον τρόπο να δικαιολογήσει την απουσία της παράταξής της από την δημόσια διαβούλευση για τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου μας για την περίοδο 2020-2023, ή δεν γνωρίζει αυτό που γνωρίζουν όλοι οι Αρτινοί: ότι ο Δήμος μας από την πρώτη ημέρα προχώρησε σε πλήθος μέτρων, σε όλο το εύρος του. Μέτρα που ήταν υποχρεωτικά αλλά και μέτρα που έγιναν με δική του πρωτοβουλία και με δικές του δυνάμεις.

Όποιο και από τα δύο ενδεχόμενα και αν ισχύουν, η Παράταξη «Δημοτική Αναγέννηση» εκτίθεται. Εκτίθεται για την άγνοια της και την απουσία προτάσεων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκθέτει. Εκθέτει όλους τους Αρτινούς που την ώρα που αγωνιούν για την διάσταση της επιδημίας και τις επιπτώσεις της στην ζωή τους, το τελευταίο που χρειάζονται είναι την πολιτική εκμετάλλευση της πανδημίας.

 Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Πανέτας δήλωσε σχετικά :

« Η απλή, ενδεικτική και όχι πλήρης παράθεση των όσων έχει πράξει ο Δήμος μας μέχρι τώρα, αποδεικνύει την αλήθεια.

 Η αλήθεια σε νούμερα και πράξεις:

 1. Προσωρινή παραχώρηση της πινακοθήκης από τον Δήμο Αρταίων για να λειτουργήσει ως χώρος αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών.  
 2. Ειδικός λογαριασμός για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Άρτας από τον Δήμο Αρταίων  όπου και συγκεντρώθηκε με την συμμετοχή δημοτών, επιχειρηματιών και φορέων, το ποσό των 40.000 ευρώ για την απόκτηση ενός φορητού σύγχρονου ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος.
 3. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με το Κοινωνικό παντοπωλείο το  κοινωνικό Φαρμακείο και την Δομή Σίτισης.
 4. Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ευπαθείς ομάδες, οι άποροι, οι ανήμποροι και οι ηλικιωμένοι πολίτες, προχώρησε ο Δήμος Αρταίων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του κορωνοϊού. 
 5. Ειδικότερα, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα άπορα, ηλικιωμένους, άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από το σπίτι τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν.
 6.  Κατ´ οίκον, διανομή των ειδών των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων (παντοπωλείο, φαρμακείο, δομή σίτισης), ώστε οι πολίτες να «Μένουνε Σπίτι» και να προστατεύονται από την μετάδοση και την διασπορά του κορωνοϊού.
 7. Γραμμή  τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης για τους πολίτες από τον Δήμο Αρταίων. Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή  και από 7:00 έως 15:00 στο Κέντρο Κοινότητας, προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης  στο τηλέφωνο 2681362138.Επιπρόσθετα οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα βίας ή και πολλαπλών διακρίσεων (άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, Αμέα κτλ) ή χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη λόγω της δύσκολης περιόδου που διανύουμε  μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου τις προαναφερόμενες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2681077400.
 8. Γραφείο Δημότη – Τμήμα Πολιτικής προστασίας δίπλα στον πολίτη και στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Για όποιον πολίτη αισθάνεται ότι θέλει καθοδήγηση ή διασαφήνιση των οδηγιών των ειδικών, τα τηλεφώνα του Γραφείου του Δημότη είναι στην διάθεσή του. Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και μήνες οι υπηρεσίες μας λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Στο 15196 και στο 26813 62131 από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30-15:30 και για έκτακτες περιπτώσεις στο 6988226938.
 9. Ενημέρωση και οδηγίες από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας Ευάγγελο Χαρμπή και τον Γιατρό Εργασίας του Δήμου Αρταίων Βασίλειο Σακαγιάννη προς τις επιμελήτριες καθαριότητας των σχολικών μονάδων και του προσωπικού του Δήμου.
 10. Οδηγίες προφύλαξης για τους δημότες με διανομή ενημερωτικού  υλικού και καταχωρήσεις σε Μ.Μ.Ε. 
 11. Ευρείες και επαναληπτικές απολυμάνσεις, σε δημόσια κτίρια, στάσεις λεωφορείων, κοινόχρηστων χώρων δημόσιων υπηρεσιών και Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων.
 12. Εγκατάσταση θερμικής κάμερας στην είσοδο του Δημαρχείου για την προστασία των δημοτών και των εργαζομένων του Δήμου.  
 13. Προληπτικά τεστ κορωνοϊού σε υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων  
 14. Είδη ατομικής προστασίας και υγιεινής για τους πολίτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού παρέδωσε ο Δήμος Αρταίων συγκεκριμένα, δόθηκαν στο προσωπικό του Δήμου Αρταίων, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο προσωπικό του ΕΚΑΒ, του Γηροκομείου αλλά και στο προσωπικό και στους στρατεύσιμους του στρατοπέδου γάντια, μάσκες και αντισηπτικά τζελ για την αποτελεσματικότερη προστασία και ασφάλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 15. Έλεγχος και συνεχής αστυνόμευση από την Δημοτική Αστυνομία για την αποτροπή  συνάθροισης κοινού και τήρηση των ενισχυμένων περιοριστικών μέτρων μετακίνησης των πολιτών.
 16. Επιστολές Δημάρχου σε αρμόδιους φορείς και ενέργειες για τους εργάτες γης για την ασφαλή συγκομιδή των προϊόντων.
 17. Σύσταση Συντονιστικού Κέντρο Διαχείρισης κορωνοϊού με στόχο την άμεση και υπεύθυνη αντιμετώπιση της κρίσης και την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας προς τους δημότες.
 18. Προμήθεια 100 tablet σε μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς μέσω της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου που διαπιστωμένα έχουν σχετική έλλειψη, προκειμένου να τους διευκολύνει στην διαδικασία της τηλεκπαίδευση.
 19. Οτιδήποτε αφορά τη διευκόλυνση των πολιτών. Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, τηλεργασία στο δημόσιο τομέα.
 20. Aπλοποίηση των συναλλαγών τους με τo Δημόσιο με την λειτουργία των ηλεκτρονικών ΚΕΠ μέσω της χρήσης της νέας πλατφόρμας (myKEPlive) διαδικτυακής ενημέρωση για την διεκπεραίωση αιτημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης – βιντεοκλήσης, με ραντεβού από υπαλλήλους των ΚΕΠ.
 21. Εξυπηρέτηση των δημοτών ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά με τις Υπηρεσίες του Δήμου αλλά και ηλεκτρονικές πληρωμές.
 22. Για έκτακτες περιπτώσεις και μόνο, η προσέλευση των πολιτών στις Υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων.
 23. Τηλεργασία, άδεια ειδικού σκοπού και άδεια ευπαθών ομάδων, για τους υπαλλήλους του Δημαρχείου αλλά και των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπές.
 24. Ιδιαίτερη μέριμνα για την σίτιση και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων, τοποθετώντας και εφοδιάζοντας με τροφή και νέα επιπλέον σταθερά σημεία σίτισης για τα αδέσποτα ζώα σε διάφορα σημεία του Δήμου.
 25. Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων των εργαζομένων και οικογενειών του Δήμου Αρταίων με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (μειωμένα δημοτικά τέλη και τέλη κοινόχρηστων χώρων, απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής σε Βρεφικούς, Παιδικούς Σταθμούς και διδάκτρων Ωδείου, εξόφληση ενταλμάτων του Δήμου Αρταίων για την ενίσχυση της αγοράς ,στήριξη των κτηνοτρόφων αγοράζοντας τα ντόπια αρνιά και προσφέροντας τα στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αρταίων για τις 165 άπορες οικογένειες κ.α.
 26. Μειωμένα δημοτικά τέλη για το 2021, για επιχειρήσεις και ευπαθείς ομάδες.
 27. Εκστρατεία ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο και το δημοτικό διαδικτυακό κανάλι του Δήμου Αρταίων με σποτάκια και ειδικές εκπομπές.
 28. Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου και για θέματα της πανδημίας.
 29. Με την συνεργασία της ΚΕΔΕ και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος οικονομική ενίσχυση 8.000 ευρώ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αρταίων.
 30. Αποστολή μασκών μέσω της ΚΕΔΕ στα σχολεία και σε τυχόν ελλείψεις των Σχολείων ο Δήμος Αρταίων έχει μεριμνήσει για την αγορά επιπλέον για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 31. Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας για χρηματοδότηση για επιπλέον ποσότητας πετρελαίου για τις σχολικές μονάδες, έτσι ώστε να αερίζονται συχνά οι χώροι των σχολείων.
 32. Προμήθεια μασκών και αντισηπτικών και τεστ covid 19.
 33. Πρόσληψη 20 ατόμων με τετράμηνες συμβάσεις λόγω των αυξημένων αναγκών του Δήμου εξαιτίας του covid 19, για παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες.
 34. Συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας, την Π.Ε Άρτας, Νοσοκομείο, ΕΟΔΥ, τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και άλλων Φορέων.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Αρταίων θα  συνεχίσει να είναι παρών σ’ αυτή την δύσκολη μάχη. Μαζί με τους πολίτες, στο μέτρο που του αναλογεί, μαζί με την κοινωνία.

Η Άρτα μέχρι στιγμής έχει από τα λιγότερα κρούσματα πανελλαδικά και αυτό είναι το μείζον. Ελπίζουμε και δουλεύουμε σ’ αυτό, αυτή η εικόνα να μην αλλάξει. Είναι στο χέρι μας».