Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2.Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων.
3.΄Εγκριση πρακτικού που αφορά το έργο «Τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019»
4.΄Εγκριση πρακτικού που αφορά την εργασία «Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)» για το έτος 2019
5.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2019 (ΜΕ 8ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)»
6.Απαλλαγή υπολόγου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
7.Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Αρκουμάνη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση εναλλακτικού τουρισμού ¨TOURNATOUR¨ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.
8.Έγκριση συμμετοχής,και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης, εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019 και έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης.
9.Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019
10.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
11.Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας :<>.
12.Έγκριση για την νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Καραγεώργου και τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Πανέτα, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
13.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τις δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμο Αρταίων

ΑΔΑ: 6ΤΟΖΩΨΑ-ΤΘΘ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 29-11-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 27128

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τις δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμο Αρταίων

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 25969 / 19-11-2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 81857)
 2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Την απάντηση του Τμήματος Πολιτιστικής & Τουριστικής Ανάπτυξης

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Σχετικά με τον Διαγωνισμό υπάρχει αναντιστοιχία στα ποσά της Κατηγορίας (Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων και αμοιβή καλλιτεχνών) -Ενδεικτικός προϋπολογισμός στη σελ. 48 όπου το ποσό που αναφέρεται είναι 64.300 ευρώ ενώ στο Τιμολόγιο Μελέτης-Τεχνικά Χαρακτηριστικά στη σελ. 64 αναφέρεται το ποσό των 66700. Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί η διαφορά. Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αναλυτικά ο τρόπος που θα πρέπει να γίνει η προσφορά σχετικά με την Ενότητα 1 Διοργάνωση Εκδηλώσεων (ηχοφωτιστική κάλυψη και αμοιβή καλλιτεχνών).

 

Απάντηση:

 

Στη σελίδα 64 της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού αναφέρεται λανθασμένα  το ποσό των 44.700,00€. Το σωστό ποσό, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών ανά κατηγορία της σελίδας 48 της ίδιας διακήρυξης, είναι 42.300,00€ (64.300,00€ μείον 22.000,00€ που αφορούν στις αμοιβές καλλιτεχνών).

Οι υποψήφιοι που θα δώσουν προσφορά για την πρώτη ενότητα (ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων και αμοιβή καλλιτεχνών), θα δώσουν λοιπόν ΣΥΝΟΛΙΚΗ πρόσφορα για τις υπηρεσίες της εν λόγω ενότητας. Στις μεν αμοιβές καλλιτεχνών θα παραθέσουν αυτούσιο το ποσό (22.000,00€), ενώ στην ηχοφωτιστική κάλυψη θα δώσουν το ποσό με την αντίστοιχη προσφορά τους (42.300,00€ μείον το ποσό της έκπτωσης που θέλουν να δώσουν). Το άθροισμα των δύο ποσών (22.000,00€ + προσφορά για την ηχοφωτιστική κάλυψη) θα αποτελεί την προσφορά του κάθε υποψήφιου.

Το ίδιο ακριβώς θα ισχύσει και για την υποβολή προσφορών στην έβδομη ενότητα «Διαφήμιση/Προβολή»: οι υποψήφιοι θα δώσουν ΣΥΝΟΛΙΚΗ πρόσφορα για τις υπηρεσίες της εν λόγω ενότητας. Στη μεν «προβολή εκδηλώσεων» θα παραθέσουν αυτούσιο το ποσό (19.000,00€), ενώ στις «υπηρεσίες συντονισμού – δημιουργικό μέρος της διαφήμισης» θα δώσουν το ποσό με την αντίστοιχη προσφορά τους (10.000,00€ μείον το ποσό της έκπτωσης που θέλουν να δώσουν). Το άθροισμα των δύο ποσών (19.000,00€ + προσφορά για τις «υπηρεσίες συντονισμού – δημιουργικό μέρος της διαφήμισης» θα αποτελεί την προσφορά του κάθε υποψήφιου.

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 – 2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)»

                ΑΔΑ: 6ΒΦ7ΩΨΑ-ΜΓΔ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 29-11-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.: 27111

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 – 2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)»

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Αρταίων και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 – 2020 – 2021 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων) με cpv 09134100-8, 09132100-4, 09211000-1, 24951311-8, 24951000-5 και 09135100-5, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τα καύσιμα, και των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα ελαιολιπαντικά) συνολικού προϋπολογισμού  1.443.962,73 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  Δευτέρα 30-12-2019 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017 (αριθμός διαγωνισμού καυσίμων 82036 και ελαιολιπαντικών 82037).  Οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 07-01-2020.

Η Διακήρυξη έχει σταλθεί για δημοσίευση στο φύλο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέσω της ιστοσελίδας e-notices την 27-11-2019  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

κ.α.α.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

 

ΚΑΥΣΙΜΑ 2020 2021

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αρταίων

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αρταίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αρταίων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αρταίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
4 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
5 Βασικά Γερμανικά Α2 50
6 Βασικά Γερμανικά Α1 50
7 Βασικά Αγγλικά Α1 50
8 Βασικά Αγγλικά Α2 50
9 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
10 Αγροτική Επιχειρηματικότητα -Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
11 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25
12 Βασικά Γαλλικά Α2 50
13 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
14 Βασικά Γαλλικά Α1 50
15 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50
16 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25
17 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50
18 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες 25
19 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
20 Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στους υπευθύνους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2681362109, 2681062138.
Ταχ. Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός και Αυξεντίου
Email: Papadimitriou@arta.gr, zapsa@arta.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Συνεδριάζει την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων

Συνεδριάζει την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 1. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Άρτας.
 2. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 3. Μετατόπιση ή απομάκρυνση περιπτέρου επί της Περιφερειακής οδού, έμπροσθεν Δημαρχείου.
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 482/2018 Α.Δ.Σ.
 5. Επικαιροποίηση και έκδοση Κανονιστικής Απόφασης περί διατήρησης υπαρχόντων και δημιουργίας νέων σταθμών στάθμευσης (πιάτσες) ΕΔΧ (ταξί) σε Τοπικές Κοινότητες Δήμου Αρταίων.
 6. Τροποποίηση – ίδρυση νέας Αστικής Γραμμής.
 7. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.
 8. Τροποποίηση της αριθ. 40/2015 απόφασης περί ενστάσεων στη Β1 φάση της μελέτης «Ανάπλαση – Αναθεώρηση Σχεδίου πόλεως στη Δυτική Βαλαώρα.

 

 

Συνεδριάζει την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων

Συνεδριάζει την Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Αρταίων για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
 2. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών του Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και αποδοχή της πίστωσης

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

 1. Καθορισμός τελών έτους 2020 (αριθμ. 268/2019 Α.Ο.Ε.)
 2. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων – βοηθημάτων κατά της αριθμ. 241/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων (αριθμ. 251/209 Α.Ο.Ε)
 3. Έγκριση έκθεσης απολογισμού ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 (αριθμ. 271/2019 Α.Ο.Ε)
 4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2019 (αριθμ. 288/2019 Α.Ο.Ε)
 5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2019 (αριθμ. 289/2019 Α.Ο.Ε)
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

 1. Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου (αριθμ. 283/2019 Α.Ο.Ε.)
 2. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
 3. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καθημερινότητας

 1. Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου (τ.κ. κορωνησίας) (αριθμ. 35/2019 αποφ. ΕΠΖ)
 2. Διατήρηση η απομάκρυνση κενωθέντος περίπτερου & κατάργηση θέσης Δ.Κ. Κωστακιών(αριθμ. 36/2019 αποφ. ΕΠΖ)
 3. Μετακίνηση κλειστού περιπτέρου στο χώρο του αμαξοστασίου του δήμου (ΔΚ. Αρταίων) (αριθμ. 37/2019 αποφ. ΕΠΖ)
 4. Απομάκρυνση ή μη κλειστού περιπτέρου έναντι Ι.Ν. Παρηγορήτισσας (αριθμ. 38/2019 αποφ.ΕΠΖ)

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας

 1. Επί αιτήσεως του Χρήστου Αλυμάρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κλπ)»
 2. Επί αιτήσεως του Αναστασίου Τάσιου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017»

Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας

 1. 7η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2019
 2. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας για «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία»

Ο Δήμος Αρταίων προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία στην ακόλουθη θεματική ενότητα: Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) του Προγράμματος Καλλικράτη.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 – 17, 82 και 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Τον ΟΕΥ του Δήμου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3464/ Β’/04.10.2017, στον οποίο προβλέπονται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (άρθρο 27 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, του Ο.Ε.Υ Δήμου Αρταίων).
 4. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου σε θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος.
 5. Την αριθμ. πρωτ. 26826/27.11.2019 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου στην ακόλουθη θεματική ενότητα: Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11 – 17, 82 και 163 του Ν. 3584/2007 δηλαδή:

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους (Α’ μέρος του Ν. 3584/2007).
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι./ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σε ειδικότητα συναφή με τη διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος.
 3. Να έχουν επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι επικουρικά μπορούν να υποβάλλουν, εφόσον κατέχουν, ως πρόσθετα προσόντα, σε σχέση με το αναφερόμενο στην παρούσα αντικείμενο του ειδικού συνεργάτη, τα οποία και θα συνεκτιμηθούν για την εξέταση των υποψηφιοτήτων τους και την τελική επιλογή, τα κάτωθι:

 1. Γνώση Η/Υ και προγραμμάτων και εφαρμογών συναφών με το αντικείμενο.
 2. Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένων γλωσσών, και κυρίως, με σειρά προτίμησης, της αγγλικής, της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους, στην οποία αναγράφουν και στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας μαζί τους, τα κάτωθι:

 1. Βιογραφικό σημείωμα με ιδιαίτερη αναφορά στην επιστημονική ή επαγγελματική εμπειρία ή τις επαρκείς γνώσεις στα θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και, εφόσον διαθέτουν, φωτοαντίγραφα από πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ και ειδικότερων συναφών προγραμμάτων.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, για την εμπειρία τους ή Βεβαίωση φορέα για την εμπειρία τους (ανάλογα την περίπτωση, ως παραπάνω).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούν όλες τις γενικές προϋποθέσεις διορισμού των άρθρων 11 – 17 του ν.3584/07 (Χρόνος συνδρομής και πλήρωση των προϋποθέσεων διορισμού για την ιθαγένεια, την ηλικία διορισμού, την υγεία, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, τη μη ποινική καταδίκη, τη μη στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, τη μη απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτει ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού του ανωτέρω νόμου και αποδέχονται την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το φορέα απαραίτητων δικαιολογητικών πρόσληψής τους, καθώς και ότι θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της σχετικής με το αντικείμενο εμπειρίας τους.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Τ.Κ. 47100), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ήμερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου, ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 2681362213) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:30.

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα.

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(266-278)

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
266 Έγκριση δαπάνης και την απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων
267 Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
268 Καθορισμός τελών έτους 2020.
269 Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου σίτισης Μουσικού Σχολείου Άρτας 2019-2020
270 Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων»
271 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού-ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018.
272 Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020 του Γηροκομείου Άρτας ‘’Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου’’
273 Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος <> .
274 Έγκριση μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο <>
275 Έγκριση διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις δαπάνες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων.
276 Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο <>.
277 Έγκριση πρακτικού Ι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2019 (ΜΕ 8ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)»
278 Έγκριση για διαγραφή βεβαιωμένου ποσού λόγω λάθους υπολογισμού και επαναβεβαίωση του ορθού ποσού .

37 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 18η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(250-265)

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
250 Εξειδίκευση του Κ.Α. 00 – 6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
251 Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 2412019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων»
252 Εισήγηση για την νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Μπαλάγκα, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
253 Αναμόρφωση προυπολογισμού
254 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Λιμενικου Ταμείου
255 Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
256 Έγκριση για Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και Διεξαγωγή Εκλογών νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στo Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών.
257 Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.002«Δαπάνες για την λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων».
258 Έγκριση πρακτικού Ι -Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων.
259 Έγκριση πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Πρασίνου, Ανάπτυξης και Κοινωνικών Δομών για το έτος 2019.
260 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
261 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
262 Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας:<<Προμήθεια -Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών,του Δήμου Αρταίων.
263 Έγκριση πρακτικού Ι Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης κτλ.
264 Αποδοχή δωρεάς από την Οργάνωση «Magic Mission»
265 Απαλλαγή υπολόγου Νικολάου Αποστολόπουλου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

36 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019

Δεκτή η πρόταση του Δήμου Αρταίων. Ακόμη 580.000 ευρώ σε ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Αρταίων που είχε υποβάλει στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «(Πρωτοβουλία Leader) για το έργο «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών του Δήμου Αρταίων» με προϋπολογισμό 580.000 ευρώ.

Το έργο αφορά τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων οδών του Δήμου, εντός οικισμών οι οποίοι χρήζουν αποκατάστασης για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις στην Τοπική Κοινότητα Κορωνησίας, στην Καμπή, στον Αγίου Σπυρίδωνα, στη Γραμμενίτσα, στους Κωστακιούς και στις Κεραμάτες.

«Αξιοποιούμε κάθε δυνατό διαθέσιμο χρηματοδοτικό πόρο για την εκπόνηση έργων που έχει ανάγκη η περιοχή μας. Με τις παραπάνω εργασίες, επιλύσουμε σημαντικά θέματα καθημερινότητας στους παραπάνω οικισμούς, στους οποίους οι μετακινήσεις θα γίνονται πλέον με ασφάλεια. Παράλληλα, έχουμε έτοιμες μελέτες για νέα έργα τις οποίες έχουμε υποβάλλει και ετοιμάζουμε για υποβολή σε προγράμματα χρηματοδότησης», αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Επιτυχημένη η ενημερωτική δράση του ΚΑΠΗ του Δήμου Αρταίων με θέμα «Τον Σακχαρώδη Διαβήτη »

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των πολιτών για τον Σακχαρώδη Διαβήτη που διοργάνωσε το ΚΑΠΗ του Δήμου Αρταίων με τη συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτριες υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, επισκέφτηκαν το ΚΑΠΗ της Άνω Πόλης με στόχο να ενημερώσουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τον σακχαρώδη διαβήτη.

Μέσα από την ενημέρωση και της μετρήσεις γλυκόζης που πραγματοποίησαν  τόνισαν την σημασία της πρόληψης μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης των προειδοποιητικών κλινικών συμπτωμάτων που υποδηλώνουν την ύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη, τις επιπλοκές που δημιουργεί στον οργανισμό, καθώς και τους τρόπους ελέγχου της νόσου για την σωστή αντιμετώπιση της με την καλή ρύθμιση του.