Κατατέθηκε στο ΕΣΠΑ η πρόταση του Δήμου Αρταίων για ανέγερση νέου ειδικού σχολείου (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) στο Γλυκόριζο

Την πρόταση για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της ανέγερσης νέου ειδικού σχολείου στο Γλυκόριζο υπέβαλε ο Δήμος Αρταίων. Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί όραμα και στόχο της Δημοτικής Αρχής, με στόχο να προσφέρει ακόμη πιο ποιοτικές και σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες στα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.050.000 ευρώ και η πρόταση κατατέθηκε στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το κτίριο που θα ανεγερθεί θα έχει συνολικό εμβαδόν 8.752,43 τετραγωνικά και αναμένεται να ανεγερθεί στην περιοχή του οικισμού του Γλυκορρίζου, για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας. Στον παραπάνω προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και η προμήθεια του εξοπλισμού, ενώ για το θέμα έχει αποφασίσει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ.328/2017 απόφαση.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Έκτακτη29-6-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 29- 06- 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 24264
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση για κατεπείγουσα απολύμανση χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων και των συσσωρευμένων απορριμμάτων από τη μη αποκομιδή αστικών στερεών αποβλήτων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 3-7-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 29/ 06 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 24222
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 03-07-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Γ΄ Διμήνου 2017
2. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων
3. Αίτηση κ. Σόφη Άγγελου για διόρθωση ορίων κτηματολογίου των κ.κ. Φασούλα Σπυριδούλα, Περδικομάτη Δημητρίου & Ειρήνης, Στόγια Δημητρίου & Θεοδώρου και κληρ. Νικολάου Στόγια.
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων.
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
6. Έγκριση πολυετούς δαπάνης
7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
9. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δ.Ε. Αρταίων.
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
11. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση παιδικών χαρών.
12. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό.
13. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Οδοποιία νέου Οικισμού Κορωνησίας
14. Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίεςτου έτους 2015και έργα πρόληψης νέων
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

Οδηγίες για την προστασία από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες –Λειτουργία κλιματισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο Άρτας

Με αφορμή τις ήδη υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή μας, αλλά και τις προβλέψεις για σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας το επόμενο διάστημα, ο Δήμος Αρταίων συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ιδιαίτερα κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Για την προστασία από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα λειτουργεί ο κλιματισμός από αύριο Πέμπτη 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο στο Κλειστό Γυμναστήριο Άρτας από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ (αύριο έως την Παρασκευή) και από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:

  • Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες
  • Nα αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.
  • Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο
  • Nα φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα.
  • Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.
  • Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη.
  • Κάντε χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας κι αν χρειαστεί τοποθετείστε υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό
  • Μεριμνήστε για τα μέλη της οικογένειάς σας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ.). Συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών και για όσους λαμβάνουν φάρμακα, αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία, καθώς ορισμένα φάρμακα αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος.
  • Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με τα μέσα συγκοινωνίας όταν η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Aν έχετε νεογνά βρέφη ντύστε τα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Εκτός από γάλα συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών όπως χαμομήλι, νερό κλπ. Ειδικά για τα βρέφη και τα μεγαλύτερα παιδιά, φροντίστε να τρώνε περισσότερα χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.

Aν έχετε ηλικιωμένους μετακινείστε τους σε δροσερότερους χώρους ή περιοχές (παραθαλάσσια ή σε βουνό), διότι το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον αποβαίνει επικίνδυνο.

Συνεδριαση 20η Οικονομικής Επιτροπής(222)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η 19- 4 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
222 1.   Προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. 3463/2006 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ‘‘ Δήμος Αρταίων ’’ κατά της αρ. 39802/23-3-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας
2017-20

Συνεδρίαση 19η Οικονομικής Επιτροπής (217-221)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η 10- 4 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
217 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επί ενστάσεως κατά της αρ. 183/2017 Α.Ο.Ε.’’Περί έγκρισης ή μη πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού για την μεταφορά ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)’’
218 2. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης του έργου: Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην περιοχή Τζούκα της Τ.Κ. Αμμοτόπου και τρόπου εκτέλεσης.
219 3. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης των εργασιών: Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
220 4. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
221 5. Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων έτους 2017, έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση και διάθεση πίστωσης
2017-19

Συνεδρίαση 17η Οικονομικής Επιτροπής(194-2015)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η 3- 4 -2017
194 Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου προκειμένου να παραστούν ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων την 3/5/2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο επι της από 24-3-2017 αίτησης των Γεωργίου Γρηγορίου κ.λ.π. για αντικατάσταση πραγματογνώμονα.
195 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για σύνταξη-κατάθεση αγωγής κατά της ΔΕΗ και παράσταση κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο
196 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας την 5—5-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως αναγνώρισης δικαιούχων Γ. Πεταλά κ.λ.
197 Έγκριση ή μη πρακτικού προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017
198 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος (γκρέιντερ) για διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Αμβρακικού και ΔΕ Κωστακιών
199 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων
200 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
201 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια
202 Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης με τίτλο: Μεταφορά ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)
203 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης : Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου σημείου
204 1.   ‘Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών.
205 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)
206 3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αμοιβή εταιρείας για ορκωτό λογιστή-ελεγκτή χρήσης 2016
207 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες ταφής-εκταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας και στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγ. Αναργύρων
208 5.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Φιλοθέης
209 6.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Αμβρακικού
210 7.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου
211 8.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών & Δ.Ε. Αρταίων και καθαρισμός χειμάρρων
212 9.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
213 10. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών & Δ.Ε. Αρταίων και καθαρισμός χειμάρρων
214 11. Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών & Δ.Ε. Αρταίων και καθαρισμός χειμάρρων
215 12. Έγκριση πολυετούς δαπάνης.
2017-17

Συνεδρίαση 16η Οικονομικής Επιτροπής(173-193)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η 27- 3 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
173 Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει των εορτών του Πάσχα
174 Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
175 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για σύνταξη-κατάθεση αγωγής κατά υπουργείου Περιβάλλοντος και ΔΕΗ για επιμερισμό ποσού δωρεάν παροχής ρεύματος στους κατοίκους της Παντάνασσας
176 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση ‘‘Μουσιάς ή Λιβάδι’’ της Τ.Κ. Ράχης
177 Παροχή σε άπορο δημότη εκτάκτου βοηθήματος από το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
178 1.   Επί Αιτήσεως κ. Μπαλάγκα Γεωργίου Δημοτικού Συμβούλου για ορισμό δικηγόρου.
179 2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων την 5/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί της αίτησης καθορισμού προσωρινών τιμών μονάδος αποζημιώσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Αρταίων κ.λ.π.
180 3.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας την 5/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο) επί της αγωγής του Γεωργίου Τσελίγκα κατά του Δήμου Αρταίων
181 4.   Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης : Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου σημείου.
182 5.   Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2017
183 6.   Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά για την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)»
184 7.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
185 8.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος και γραμματοσήμων για συστημένες επιστολές.
186 9.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
187 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια: Προμήθεια αρδευτικού υλικού ελαστικών ποτίσματος φρεατίων κ.λ.π. για το έτος 2017
188 11. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτων ορίων μισθωμάτων για την εκμίσθωση των αρ. 3,4,5 και 6 κατ/των στην πλατεία Σκουφά και ισογείου κατ/τος στον οικισμό Αγ. Αναργύρων
189 12. Έγκριση πολυετούς δαπάνης.
190 13. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
191 14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017
192 15. Ακύρωση της αρ. 153/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου σύνταξη των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων.
193 16. Απαλλαγή υπολόγου Πολύζου Κων/νου για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν χορήγηση αποσπασμάτων κτηματολογικών φύλλων από το κτηματολογικό γραφείο
2017-16

Συνεδριαση 15η Οικονομικής Επιτροπής(171-172)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η 23- 3 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
171 1. Έγκριση πραγματοποίησης για προμήθεια καυσίμων έτους 2017
172 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη όρων συνοπτικού διαγωνισμού και ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια: προμήθεια καυσίμων έτους 2017
2017-15