2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΙΟΥ 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΙΟΥ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ 2021 ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2021

2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΙΟΥ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2020

2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2019

2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ_ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ_ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ_2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ_ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ_2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ_ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΙΟΥ 2018

ΑΠΟΛOΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΠΟΛOΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Έγκριση αποτελεσματων χρήσης Γ τριμήνου 2017

Έγκριση αποτελεσματων χρήσης Β τριμήνου 2017

Έγκριση αποτελεσματων χρήσης Α τριμήνου 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΙΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017