Κλειστά μέχρι τη Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 το 9ο Δημοτικό Σχολείο και το 11ο Νηπιαγωγείο Άρτας

Πλήρη εικόνα της κατάστασης είχαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου που με τη διαδικασία του κατεπείγοντος δρομολόγησαν την πλήρη ανακατασκευή του τοίχου.

Κλειστά μέχρι την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, θα παραμείνουν το 9ο Δημοτικό Σχολείο και το 11ο Νηπιαγωγείο Άρτας, μετά την χθεσινή πτώση τμήματος του εξωτερικού τοιχίου. Ένα γεγονός που επέφερε και επιδείνωσε η έντονη πολυήμερη βροχόπτωση.

Τα μαθήματα θα τελούνται με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης ύστερα και από σχετική συνεννόηση της Δημοτικής Αρχής με την Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.

Η μερική αποκόλληση του τοιχίου, παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2021, με άμεση ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ήδη από εκείνο τον μήνα, δόθηκε εντολή για άμεσες ενέργειες σύνταξης των απαραίτητων μελετών, αναθέτοντάς τες σε εξωτερικό εξειδικευμένο μελετητή.

Σημειώνεται, πως μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες και να ξεκινήσει η αποκατάσταση του τοιχίου, ο χωμάτινος δρόμος που είναι εφαπτόμενος με το τοιχίο παρέμεινε κλειστός για λόγους ασφαλείας.

Επιπλέον, η ανάθεση του εργολάβου για την υλοποίηση του έργου που αφορούσε την εκ νέου και συνολική κατασκευή του εξωτερικού τοιχίου, δόθηκε με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, οι Τεχνικές Υπηρεσίες είχαν πλήρη εικόνα της κατάστασης, δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο ούτε η σχολική κοινότητα, ούτε οι διερχόμενοι οδηγοί και ήδη από σήμερα ο εργολάβος βρίσκεται στο σημείο για τις απαραίτητες εργασίες γρήγορης αποκατάστασης του τοιχίου.

Τέλος αναφέρουμε, ότι το Σχολείο αυτό κατασκευάστηκε το 2000 και από την ανακατασκευή του τοιχίου, θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για τους λόγους που προκλήθηκε η κατάπτωσή του τοιχίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ 2021

 

ΑΔΑ:Ψ0Ζ3ΩΨΑ-5ΥΔ

 

Άρτα 30-11-2021

Αρ. Πρωτ. 26135

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Αγγελική Χαιρέτη

Τηλ.2681362173

e-mail: chaireti@arta.gr                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια υλικών συντήρησης έτους 2021, με  κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.999,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 15:00μ.μ. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν.4155/13, στο άρθρο 11 Υ.Α. Π1/2390/2013, στο Ν. 4412/2016.

Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ είναι ο 143545. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την Δευτέρα 20-12-2021.

Η διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του δήμου Αρταίων www.artra.gr (Εφημερίδα της υπηρεσίας-προκηρύξεις), στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος Αγγελική Χαιρέτη τηλ. 2681362173) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ 2021

Κλειστά από αύριο Τρίτη 30 Νοεμβρίου το 9ο Δημοτικό Σχολείο και το 11ο Νηπιαγωγείο Άρτας

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ήμερων και των προβλημάτων, που προκάλεσαν, είχαν ως αποτέλεσμα να καταπέσει τμήμα του εξωτερικού τοίχου του 9ουΔημοτικού Σχολείου. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων έχοντας προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο, είχαν ξεκινήσει με την διαδικασία του κατεπείγοντος τις ενέργειες για την αποκατάστασή του.

Με απόφαση του Δήμου Αρταίων και ύστερα από σχετική συνεννόηση με την Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, αποφασίστηκε μεριμνώντας για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και συνοδών, από αύριο 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου, να παραμείνουν κλειστά το 9ο Δημοτικό σχολείο και το 11ο Νηπιαγωγείο Άρτας, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά στο τοιχίο ώστε να μην εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, από αύριο τα πρωί ο εργολάβος θα βρίσκεται στο σημείο υπό την επίβλεψη  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και θα ξεκινήσει  όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή του τοιχίου.

Αυτονόητα, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Τα μαθήματα από αύριο 30/11/2021 έως 3/12/2021  θα υλοποιηθούν με την διαδικασία της  τηλεκπαίδευσης, κατόπιν ενημέρωσης των μαθητών από τις σχολικές τους μονάδες.

Για οτιδήποτε νεότερο, ο Δήμος Αρταίων θα κρατά ενήμερους τους πολίτες με Δελτία Τύπου, με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και στον επίσημο λογαριασμό του Δήμου στο «Viber».

Πρόσκληση για αποστολή προσφοράς για τις εργασίες καθαριότητας των τουαλετών και των λοιπών εσωτερικών χώρων της Δημοτικής Αγοράς Άρτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
Τηλ. : 2681362244
Πληρ. : Κλεονίκη Καψάλη
e-mail: maria@arta.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για αποστολή προσφοράς

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες καθαριότητας των τουαλετών και των λοιπών εσωτερικών χώρων της Δημοτικής Αγοράς Άρτας. Η καθαριότητα θα πραγματοποιείται κατά τις ημέρες όπου η Δημοτική Αγορά είναι ανοικτή για επίσκεψη από το κοινό, δηλ. από Δευτέρα ως και Σάββατο, πλην των Κυριακών και των επίσημων αργιών, κατά τις ώρες από 11.00π.μ -14.00μ.μ.
Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 25783/26-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-868.

Για το έτος 2021:

ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΤΑΣ»

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Υποεργασία 1 : Για τις καθημερινές (από Δευτέρα ως Παρασκευή)
60 (3 ώρες Χ 5 ημέρες Χ 4 εβδομάδες Χ 1 μήνα) ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ
Υποεργασία 2 : Για τα Σάββατα
12 (3 ώρες Χ 1 ημέρα Χ 4 εβδομάδες Χ 1 μήνα) ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

Για το έτος 2022:

ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΤΑΣ»

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Υποεργασία 1 : Για τις καθημερινές (από Δευτέρα ως Παρασκευή)
660 (3 ώρες Χ 5 ημέρες Χ 4 εβδομάδες Χ 11 μήνες) ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ
Υποεργασία 2 : Για τα Σάββατα
132 (3 ώρες Χ 1 ημέρα Χ 4 εβδομάδες Χ 11 μήνες) ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
11.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση (αρ. 11/2021) της υπηρεσίας μας, μέχρι την Τρίτη, 30/11/2021, στο αρμόδιο γραφείο.

Βάσει του άρθρου 22, του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013, τ. Α΄), κατά την κατάθεση της προσφοράς σας, πρέπει να αναφέρετε:

 • Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολείτε στο έργο,
 • Τις ημέρες και ώρες εργασίας,
 • Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι,
 • Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζόμενων,
 • Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,
 • Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

Επίσης, υποχρεούστε, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύετε σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς σας τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά σας πρέπει να υπολογίζετε εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Επίσης, σε εφαρμογή του άρθρου 20, του Ν. 4412/2016 που αφορά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης κατ’ αποκλειστικότητα, θα πρέπει να προσκομίσετε:

 1. Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. ή της Κοιν.Σε.Π. ή του οικονομικού φορέα του άρθρου 20 του Ν.4412/2016, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το τηρούμενο στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο ή άλλη δημόσια αρχή.
 2. α) Έγκριση σκοπιμότητας από Δημόσια Αρχή για την ίδρυση και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε., β) για τους λοιπούς οικονομικούς φορείς του αρ. 20, αντίστοιχη έγκριση, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή σε διαφορετική περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους ότι δεν απαιτείται σχετική έγκριση σκοπιμότητας.
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν. 4430/2016.
 4. Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή ότι περισσότεροι από το 30% των ενδιαφερόμενων εργαζομένων του οικονομικού φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.
 5. Βεβαίωση από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο της ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet) για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, από την οποία να προκύπτει άσκηση δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (υπηρεσίες καθαρισμού).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22, του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 1η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 1-12-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25874/26-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Απόφαση Δημ. Συμβουλίου Δήμου Αρταίων σχετικά με την Άδεια εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων πενετρομετρήσεων και ερευνητικών φρεάτων στα όρια του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 449/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής
3. Έγκριση ή μη της υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021, από την Μπασιούκα Ξανθή του Ναπολέων με ΑΦΜ 064966827 ιδιοκτήτρια της επιχείρησης με ΚΑΔ 56.10.19.04 –Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» και μισθώτρια του δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) που βρίσκεται στο ισόγειο και εντός του Δημαρχιακού Καταστήματος, λόγω COVID-19.

Εισηγητής: κ. Ευαγγέλου Δημήτριος Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
4. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη δαπανών Δ’ Κατανομή 2021 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
5. Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/βάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-23
6. Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/βάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-23

Εισηγητής: κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος
Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας
7. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο επί της αγροτικής οδού και προς τη δουλεία διόδου για το οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Ευγενίου Ντάλια και εκμισθώνει ο κ. Ρίζος Νικόλαος στη θέση ΛΟΥΡΙΑ ΤΚ Καλαμιάς Δήμου Αρταίων
8. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας των κ.κ. Φώτη Ανασίου και Φώτη Φώτιου και εκμισθώνει η Α.Φώτης – Φ.Φώτης ΟΕ στη θέση ΠΛΑΚΕΣ ΤΚ ΚΑΛΑΜΙΑΣ
9. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 232/2020 απόφασης περί παραχώρησης προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος
10. Ίδρυση δύο (2) γενικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και θέση στάθμευσης ποδηλάτων στον Αγ. Σπυρίδωνα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 1η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο θέμα που αναφέρεται παρακάτω:

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τις ενέργειες εκ μέρους του Δήμου για την έκθεση «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ – Στη Γενέτειρα» που θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας «Γ.Μόραλης» από 4-12-2021 έως 6-2-2022.

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Αρταίων : «Μίλησέ μας! Βρες την δύναμη που κρύβεις μέσα σου»

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών η σημερινή και το Συμβουλευτικό  Κέντρο Γυναικών του Δήμου Αρταίων, θέλοντας να υπενθυμίσει την διαρκώς αυξημένη ανάγκη υποστήριξης των γυναικών, ετοίμασε και μοίρασε ημερολόγια για τη νέα χρονιά, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως μεταφέροντας το μήνυμα «Μίλησέ μας! βρες την δύναμη που κρύβεις μέσα σου» σε κάθε γυναίκα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν και ενημερωτικά φυλλάδια με τα στοιχεία και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής Κοινωνίας.

Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών ή πλούτου. Όσο συνεχίζεται, δεν κάνουμε ουσιαστική πρόοδο προς την ισότητα και την ανάπτυξη.

Σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Δημήτρης Ευαγγέλου επεσήμανε: «Η βία δεν έχει κοινωνική τάξη, χρώμα, μορφωτικό επίπεδο, οικονομική επιφάνεια και ηλικία. Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου μας μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρει και με την συνεργασία του με άλλες υπηρεσίες χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια όλες τις υποθέσεις. Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου μας το οποίο στελεχώθηκε και με μία κοινωνιολόγο, είναι εδώ και δίπλα σε όποιον το έχει ανάγκη».

Τετάρτη 24 και Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, διανομή τροφίμων και προϊόντων προσωπικής υγιεινής στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων συνεχίζοντας την έμπρακτη συμπαράσταση και την κοινωνική του προσφορά, πραγματοποιεί την Τετάρτη 24/11/2021 και την Παρασκευή 26/11/2021, διανομή τροφίμων και προϊόντων προσωπικής υγιεινής στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Η διανομή θα  πραγματοποιηθεί από τις 10:00 το πρωί έως 14:00 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που βρίσκονται στην οδό Αρτινών Πεσόντων.

Τα είδη που θα διανεμηθούν στους ωφελούμενος του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι : αλεύρι, ζυμαρικά, φασόλια, ρύζι, τοματοχυμός, ζάχαρη, αλάτι, υγρό πιάτων, σαμπουάν. Στις οικογένειες που υπάρχουν ανήλικα μέλη δίνονται 3 τεμ. γάλα εβαπορέ (κουτί) για κάθε ανήλικο μέλος.

Επίσης θα διανεμηθεί μία δωροεπιταγή (10€) της Εταιρείας «ΑΒ Βασιλόπουλος» σε κάθε εγκεκριμένο ωφελούμενο του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Το Νοσοκομείο Άρτας απέκτησε ένα σύγχρονο φορητό ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με τη σύμπραξη του Δήμου Αρταίων, πολιτών, φορέων και επιχειρηματιών

Την κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη απέδειξε η κοινωνία της Άρτας, που ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και με τις δωρεές κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό για την αγορά ενός ψηφιακού φορητού ακτινολογικού μηχανήματος.

Με συνολική αξία 40.000 ευρώ, ο Δήμος Αρταίων και με τη συνδρομή Πολιτών, Φορέων, Επιχειρήσεων καθώς και των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων του Δήμου Αρταίων έκανε πραγματικότητα ένα αίτημα του Νοσοκομείου, η ανάγκη για το οποίο διαπιστώθηκε στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Τότε ήταν, που ο Δήμος Αρταίων απευθύνθηκε στον λαό της Άρτας, κάνοντας και ο ίδιος το πρώτο βήμα, για τη συγκέντρωση χρημάτων. Θυμίζουμε πως ο Δήμος είχε ενημερώσει σχετικά και τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου μόνο η παράταξη της «Αρτινών Συνεργασία» με επικεφαλής τον Χρήστο Τσιρογιάννη, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα δωρεάς, δίνοντας το ποσό των 4.000 ευρώ.

Έτσι, στην τελετή παράδοσης – παραλαβής του ιατρικού εξοπλισμού, που έγινε στο νοσηλευτικό ίδρυμα την Τρίτη 23 Νοεμβρίου ενώπιον του Διοικητή του Νοσοκομείου Ευάγγελου Ντάκουλα, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, ο Δήμαρχος τόνισε την αξία της συμβολής της Αυτοδιοίκησης στο δημόσιο σύστημα υγείας με πράξεις που στηρίζουν τους υγειονομικούς και όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας του τόπου μας.

Η νέα αυτή δωρεά, αυτή ήρθε σε συνέχεια της δωρεάς, που είχε πραγματοποιήσει ο Δήμος Αρταίων και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας, τον Ιούνιο του 2021, ενός ψυκτικού θαλάμου, αξίας 10.000 ευρώ για τις ανάγκες της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου.

Σε δηλώσεις του κατά την τελετή παράδοσης ο Δήμαρχος κ. Τσιρογιάννης τόνισε τα εξής:

«Ως επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής παραδίδω σήμερα το μηχάνημα με την συνδρομή του Δήμου Αρταίων και πολιτών, επιχειρηματιών και φορέων, ως έμπρακτη απόδειξη της συμβολής μας στην υγειονομική θωράκιση του τόπου μας. Είναι συγκινητικό το γεγονός και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη σημαντική αγορά για τον τόπο μας. Η πρωτοφανής αυτή κρίση που πλήττει συνολικά τη χώρα μας απαιτεί από όλους μας να επιδείξουμε άμεσα αντανακλαστικά».

Ενώ από την πλευρά του ο Διοικητής του Νοσοκομείου σημείωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και τους πολίτες της Άρτας που συνέβαλαν στον λογαριασμό που δημιουργήθηκε για την αγορά του νέου φορητού ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος. Ένα μηχάνημα που αφενός θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο μας και αφετέρου, είναι ένα μηχάνημα το οποίο θα εξυπηρετήσει άμεσα  τους ασθενείς covid που δεν μπορούμε να μετακινήσουμε για αποφυγή της διασποράς του ιού».

Κοινή ήταν η διαπίστωση, πως το νέο αυτό μηχάνημα θα συμβάλλει τα μέγιστα στην παροχή καλυτέρων υπηρεσιών υγείας στους δημότες. Πρόκειται για ένα φορητό ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας το οποίο θα εξυπηρετήσει στις ακτινογραφίες οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός εργαστήριου, για ασθενείς που είτε δεν μπορούν να μετακινηθούν, είτε για ασθένειες covid οι οποίοι εξετάζονται σε ειδικό χώρο. Τέλος το μηχάνημα που υπήρχε λόγω της παλαιότητας του, δυσκόλευε τόσο τις εξετάσεις των ασθενών, όσο και στον χειρισμό από το προσωπικό του Νοσοκομείου. Το νέο μηχάνημα όπως χαρακτηρίστηκα ανέφεραν τα στελέχη του νοσοκομείου τα οποία από αύριο θα το χειρίζονται, ήρθε να τους λύσει τα χέρια.

Δωρεές για την αγορά φορητού ψηφιακού ακτινολογικού συστήματος για το Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ: 25.000

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ : «ΑΡΤΙΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 4.000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε :4.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 7.000

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από το Συμβουλευτικό κέντρο του Δήμου Αρταίων ενόψει της Διεθνής Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Τον Δεκέμβρη του 1999 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με απόφαση της ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Με αφορμή την ημέρα αυτή τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Αρταίων θέλοντας να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία θα βρίσκονται την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως από τις 10π.μ. έως τη 1μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια και ημερολόγια για τη νέα χρονιά, με τα στοιχεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, με την ελπίδα να φτάσει το μήνυμα ¨Μίλησε μας! Βρες την δύναμη που κρύβεις μέσα σου¨ σε κάθε γυναίκα.

Το να ζεις χωρίς το φόβο να υποστείς βία, αποτελεί κορυφαίο ανθρώπινο δικαίωμα. Η έμφυλη βία είτε μέσα στην οικογένεια είτε μέσα στην κοινωνία αποτελούν σοβαρότατο πρόβλημα για ολόκληρη την κοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τελευταία, το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Αρταίων, διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία μια ακόμη εκδήλωση για την βία κατά των γυναικών,  με κεντρικό μήνυμα «Ούτε μια λιγότερη» με την συμμετοχή θεατρικών εργαστήριων θεατρικών ομάδων και Αρτινών καλλιτεχνών.

Τρία σταθερά σημεία δειγματοληψίας ζητά ο Δήμος Αρταίων από τον ΕΟΔΥ

Με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας για την ασφάλεια των δημοτών και υπό τις οδηγίες του αρμόδιου υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, συνεχίζονται οι δωρεάν έλεγχοι ανίχνευσης κορωνοϊού που απευθύνονται προς όλους τους πολίτες και διοργανώνονται από τον ΕΟΔΥ με την υποστήριξη του Δήμου.

Στην προσπάθεια αυτή, ο Δήμος Αρταίων από την πρώτη ημέρα της πανδημίας στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης στην εθνική προσπάθεια αντίστασης κατά της πανδημίας και στήριξης των οικογενειών που πλήττονται από αυτήν.

Έτσι, και πριν ακόμη ο Νομός Άρτας ενταχθεί στις περιοχές της χώρας με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, η Δημοτική Αρχή απευθυνόμενη στον ΕΟΔΥ και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ζητά:

 1. Να υπάρχουν τρία σταθερά σημεία δειγματοληψίας καθημερινά, δηλαδή:
  Ένα στο κέντρο Υγείας (παλιό Νοσοκομείο), ένα στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (στο κέντρο της πόλης) και ένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.
 2. Να υπάρχει ένα κλιμάκιο για περιοδικές δειγματοληψίες καθημερινά στις τοπικές κοινότητες του Νομού, σε φορείς, μεγάλες επιχειρήσεις, υπηρεσίες.

«Είναι σημαντικό να αυξήσουμε τους δωρεάν δειγματοληπτικούς ελέγχους και ελπίζουμε ο ΕΟΔΥ να ανταποκριθεί στο αίτημά μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Παντελής Κωλέτσος.