Γνωστές και δημόσιες όλες οι κινήσεις της Δημοτικής Αρχής για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (open mall) Δήμου Αρταίων

Εκκρεμούν οι παρατηρήσεις του Εμπορικού Συλλόγου σε έγγραφο του Δήμου.

Δημοτική Αρχή: «Θέλουμε το έργο να αφορά όλους τους εμπορικούς δρόμους».

Απαντητική επιστολή προς τον Εμπορικό Σύλλογο, απέστειλε ο Δήμος Αρταίων, αναφορικά με τις εξελίξεις για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου. Στην εν λόγω επιστολή, αναφέρονται τα εξής κύρια σημεία:

  • Όλες οι κινήσεις και οι προθέσεις του Δήμου, έχουν καταστεί δημόσια γνωστές μετά από την τεχνική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο στις 28 Ιουνίου. Εκεί παρέστησαν, όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς συμπεριλαμβανομένου και του Εμπορικού Συλλόγου.
  • Αντίστοιχη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα και την πορεία τους, υπήρξε και στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Ιουλίου, η οποία επίσης είναι δημόσια προς όλους (Δημοτική Διαδικτυακή Τηλεόραση Άρτας ARTA WebTV).
  • Στις αρχές Ιουλίου, και συγκεκριμένα στις 6/7/2021, ο Δήμος Αρταίων απέστειλε προς τον Εμπορικό Σύλλογο τη σχετική μελέτη, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, για την αποστολή τυχόν σχολίων και παρατηρήσεων. Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως σχετικά με τα αναγραφόμενα στην μελέτη.
  • Η μελέτη έχει αποσταλεί για τον ίδιο σκοπό και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας. Η Εφορεία έχει ήδη απαντήσει.
  • Η μελέτη έχει αποσταλεί για τον ίδιο σκοπό και στο ΤΕΕ – Παράρτημα Άρτας. Το ΤΕΕ έχει ήδη συνεδριάσει για το θέμα και αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα οι έγγραφες απόψεις του.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Αρταίων, ξεκαθαρίζει ότι πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να κινηθούν όλες οι διαδικασίες, να επιδιωχθεί χρηματοδότηση απ’ όλα τα διαθέσιμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, ώστε το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου να αφορά το σύνολο των εμπορικών δρόμων της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι το  Open Mall θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση  προχωρά με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση, με τον Δήμο Αρταίων να έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για αναζήτηση και εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σημαντικά έργα στις νέες Εργατικές Κατοικίες, την Μητροπολίτου Πορφυρίου και την παράλληλη της Περιφερειακής Οδού από την ΔΕΥΑΑ

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται το έργο που υλοποιεί αυτό το διάστημα η ΔΕΥΑΑ Άρτας, σε διάφορα σημεία του Δήμου. Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή τμημάτων του δικτύου όμβριων Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», προϋπολογισμού 2.046.000,00 ευρώ.

Ειδικότερα, το έργο αφορά τον οικισμό των νέων Εργατικών Κατοικιών και δύο τμημάτων του αστικού ιστού της κάτω πόλης της Άρτας, αφού ολοκληρώνεται η κατασκευή δικτύου oμβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής. Αντίστοιχα έργα, όπως αναφέραμε πραγματοποιούνται στην περιοχή της Κάτω Πόλης σε τμήμα της οδού Μητροπολίτου Πορφυρίου και σε τμήμα της Παραλλήλου της Περιφερειακής οδού.

Τα έργα θα συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάζονται στις εκεί περιοχές, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον αλλά και τις ιδιοκτησίες.

«Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τους κατοίκους μεγάλου μέρους του Δήμου Αρταίων βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, ώστε από τον χειμώνα οι περιοχές να μην αντιμετωπίσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα έργα καθημερινότητας, ιδιαίτερα μάλιστα σε όσα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των κατοίκων και τις περιουσίες τους», το σχόλιο του Δημάρχου Αρταίων και Προέδρου της ΔΕΥΑ Άρτας, Χρήστου Τσιρογιάννη.

Δημοπρατείται το έργο για την αποχέτευση ακαθάρτων σε Γραμμενίτσα, Βλαχέρνα και Ελεούσα

Το αμέσως επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 δημοπρατείται και μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ένα ακόμη σημαντικό έργο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000,00 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020», ενώ  η δαπάνη κατασκευής του τριτεύοντος δικτύου καλύπτεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΑ.

Έτσι, πρόκειται να κατασκευαστούν τα εσωτερικά δίκτυα και τα αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Γραμμενίτσας και Βλαχέρνας, καθώς και οι αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων για τους οικισμούς της Γραμμενίτσας, Ελεούσας και  Βλαχέρνας.

Η δημοπράτηση θα σημάνει την αρχή της υλοποίησης ενός χρόνιου αιτήματος των κατοίκων, ενώ πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως πρόκειται να δημιουργηθούν πλήρως λειτουργικές υποδομές δικτύου συλλογής και αποχέτευσης λυμάτων. Το αποτέλεσμα θα έχει πολλαπλή αξία, αφού θα προστατευτεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής και θα υπάρξει άμεση αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η ΔΕΥΑΑ στους κατοίκους των εκεί οικισμών.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο του τεύχους δημοπράτησης στο τηλέφωνο 26810-70140, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Νικόλαος Τριανταφυλλάκης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 2/8/2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β’) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 2η Αυγούστου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 2-8-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16738/29-7-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Επί αιτήσεως για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΑΤΗ 7630 οχήματος ιδιοκτησίας Θεοφάνη Τσιαντή λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές
2. Επί αιτήσεως για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΡΖΚ 3173 οχήματος ιδιοκτησίας Νικολάου Κατσαντώνη λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές
3. Επί αιτήσεως για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΑΙΡ 8331 οχήματος ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος Λαχανά λόγω φθορών από πτώση σε λακούβα
4. Άσκηση τριτανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 81/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας (εκδοθείσης κατά την τακτική διαδικασία)
5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προμηθειών του Δήμου Αρταίων (πλην Τεχ. Υπηρεσίας) για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας (Ομάδα Ε’ – Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός)
6. Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου
7. Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης
8. Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου
9. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτήρια του δήμου Αρταίων-Α’ Φάση ” (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚ. 11385/24-05-2021 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 180929)
10. Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης μίας θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται (γωνία) επί των οδών Λέων Σπαή & παράδρομο περιφερειακής οδού στην κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων
11. Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (Υδρόμυλου-Νεροτριβή) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
12. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία Φιλοτέχνηση προτομής προς τιμή του Σμηναγού Αναστάσιου Μπαλατσούκα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ 2/8/2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170/οικ.14187/13.07.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 2α Αυγούστου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 2-8-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16740/29 -7-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: κ. Πανέτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης και Πολιτικής Προστασίας

1. Ενημέρωση-απόψεις σχετικά με Ανακοίνωση-Πρόσκληση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Επείγουσα Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρτας»
2. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου που εγκρίθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αρταίων», από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης (αριθμ. 234/2021 αποφ Οικ. Επιτροπής)
3. Αποδοχή των όρων της τροποποίησης της υπ’ αριθμ.3726/12/21-01-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων ως προς τους πόρους Χρηματοδότησης (μόνο από πόρους του Τ.Π. & Δανείων) και το επιτόκιο, εγκεκριμένου επενδυτικού δανείου Ωρίμανσης έργου, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την εκτέλεση του έργου «Ωρίμανση Έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το Δήμο Αρταίων (Αριθμ. 277/2021 ΑΔΣ)

Εισηγητής: κ. Χριστόφορος Σιαφάκας Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

4. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
5. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (απόφαση αριθμ.109)

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Άρτα σήμερα την 5η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15213/9-7-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

109 Συλλυπητήριο ψήφισμα για το θάνατο του Λεωνίδα Τσάπαλη
19)9-7-2021

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις 101-108 )

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (5-7-2021)
Στην Άρτα σήμερα την 5η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14754 /1-7-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

101 1 Σχετκά με τα καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος στη γέφυρα Άρτας
102 2 Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 620.000,00 € που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Ωρίμανση Έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το Δήμο Αρταίων», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”
103 3 Ίδρυση τμήματος ένταξης (ΤΕ) σε σχολική μονάδα της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας
104 4 Ίδρυση τμήματος ένταξης (ΤΕ) σε σχολική μονάδα της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας στο Γυμνάσιο Γραμμενίτσας
105 5 Έγκριση δωρεάς δύο (2) υπολογιστών πλήρως συνθέσεως στο 584 Μ/Π.Τ.Π
106 1    Διόρθωση κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος για την κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευήτου έργου «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας
107 2   Ίδρυση θέσεων στάθμευσης ΜΟΤΟ στην οδό ΣΚΟΥΦΑ
108 3 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της Τζάλλα Άννας στη θέση «ΓΚΟΡΤΣΟΠΟΥΛΑ» κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Βίγλας ΔΕ Αμβρακικού
18)5-7-2021

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (απόφαση αριθμ. 100)

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (24-6-2021)

Στην Άρτα σήμερα την 24η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 2366/05.06.2021 (ΦΕΚ τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13882 23/6/2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

100 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 247/2021 Α.Ο.Ε.

17)24-6-2021

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από 90 έως 99 )

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από 90 έως 99 )

Στην Άρτα σήμερα την 9η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/04.06.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12449/4-6-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

90 1 ·         Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (αριθμ. 212/2021 Α.Ο.Ε.)
91 2 ·         Ανάκληση μεταφοράς ποσού από το ΙΦΕΤ ΑΕ που αφορά σε χρηματική δωρεά του Δήμου προς το ΓΝ Άρτας
92 1 1.    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2020
93 2 2.    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου 2021
94 3 3.   Έγκριση στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Κ.ΜΠΑΠ έτους 2021 Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (αριθμ. 16/2021 ΑΔΣ)
95 4 4.      Διοργάνωση έκθεσης με έργα του Γιάννη Μόραλη στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Αρταίων
96 5 5.   Τροποποίηση Κανονισμών Κοινόχρηστων χώρων και Περιπτέρων Δήμου Αρταίων (ΑΡΙΘΜ. 13/2021 Α.Ε.Π.Ζ.)
97 6 6.    Χορήγηση δύο (2) γενικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και μιας (1) θέσης στάθμευσης ποδηλάτων στον Αγ. Σπυρίδωνα
98 7 7.   Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
99 8 8.   Εξέταση αιτήματος Τοπικής Κοινότητας Κιρκιζατών για ονοματοδοσία πλατείας στην Τ.Κ. Κιρκιζατών οικισμός Πλησιών

16)9-6-2021

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Άρτα, σήμερα την 27η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β’) εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 16472/27-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
277 1 Αποδοχή των όρων της τροποποίησης της υπ’ αριθμ.3726/12/21-01-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων ως προς τους πόρους Χρηματοδότησης (μόνο από πόρους του Τ.Π. & Δανείων) και το επιτόκιο, εγκεκριμένου επενδυτικού δανείου Ωρίμανσης έργου, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την εκτέλεση του έργου «Ωρίμανση Έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το Δήμο Αρταίων
278 2 Απoδοχή ένταξης για την πράξη «Προμήθεια φωτιστικών led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αρταίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη
279 1 Έγκριση συναψης σύμβασης φιλοτέχνησης της προτομής του Σμηναγού Αναστάσιου Μπαλατσούκα» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
280 2 Καθορισμός της Επιθυμητής Στάθμης Επιτελεστικότητας Φέροντος Οργανισμού του Κτιρίου του ΞΕΝΙΑ

40)27-7-2021

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 21η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12,30 μ συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 170 /οικ.14187/13.07.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωναιού εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 16205/21-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
276 1 “Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)”
39)21-7-2021