Το Δημαρχείο φωταγωγήθηκε πορτοκαλί για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας

Στα πορτοκαλί “ντύθηκε” χθες τα βράδυ “Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας” το Δημαρχείο, τιμώντας με ένα συμβολικό τρόπο τον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων που παλεύουν με αυτή την χρόνια νόσο.

Πρόκειται για μία συμβολική κίνηση, η  οποία υλοποιήθηκε σε συνεννόηση με την Ένωση Φίλων και Πασχόντων με Σκλήρυνση Κατά πλάκας Βορειοδυτικής Ελλάδας και των σχετικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από την ΚΕΔΕ και την Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, μεταφέροντας με αυτό τον τρόπο το μήνυμα για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Όλοι Μαζί Μπορούμε: Φάρμακα και υγειονομικό υλικό για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αρταίων

Επιτυχία σημείωσε, η δράση του “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ“, που πραγματοποιήθηκε  σε συνεργασία με τον Δήμο Αρταίων, το Σάββατο 29 Μαΐου, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, με σκοπό τη συγκέντρωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για την στήριξη του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων.

Η κινητοποίηση και η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα αυτής της δράσης ήταν μεγάλη και ιδιαίτερα συγκινητική.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσω από καρδιάς για ακόμη μία φορά τους δημότες καθώς και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο και την Φαρμακαποθήκη Άρτας που συνεισέφεραν και σε αυτή μας την προσπάθεια. Για άλλη μια φορά αποδείξαμε ότι «Όλοι μαζί μπορούμε πολλά», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννης.

Με κάθε επισημότητα τιμήθηκαν και φέτος οι Ιστορικές μάχες του Γριμπόβου

Με μια λιτή εκδήλωση αλλά με κάθε επισημότητα, πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή, η εκδήλωση για την επέτειο των Ιστορικών Μαχών Γριμπόβου του 1897 και του 1912-13.

Μετά την Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γριμπόβου, ακολούθησε ομιλία  για τις μάχες του Γριμπόβου από την εκπαιδευτικό Κατερίνα Σχισμένου, ενώ στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων.

«Τιμούμε σήμερα εκείνους που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Οι ιστορικές μάχες του Γριμπόβου αποτελούν μια σελίδα της αιματοβαμμένης, αλλά και ένδοξης ελληνικής ιστορίας που οφείλουμε όλοι μας να γνωρίζουμε», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Χριστόφορος Σιαφάκας.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων για την απώλεια του τελευταίου Έλληνα επιζώντα του Ολοκαυτώματος, από την (πρώην) Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας, Ισαάκ Μιζάν

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων πληροφορούμενο το θάνατο του τελευταίου Έλληνα επιζώντα του Ολοκαυτώματος, από την (πρώην) Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας Ισαάκ Μιζάν, αλλά και εις μνήμη όλων των μελών της Εβραϊκής κοινότητας της Άρτας που έχουν αποβιώσει κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα :

 1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος.
 2. Την ονοματοδοσία μιας οδού ή ενός κοινόχρηστου χώρου, όπου θα φέρει το όνομά του, ως τον τελευταίο επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος από την (πρώην) Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας, αλλά και εις μνήμη όλων των μελών της Εβραϊκής κοινότητας της Άρτας που έχουν αποβιώσει, μετά από σχετική πρόταση και πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής.
 3. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλής τον Δήμαρχο Aρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη, στην εξόδιο ακολουθία σήμερα Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, στις 14:00, στο Εβραϊκό Νεκροταφείο Νίκαιας στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΗΞΖΩΨΑ-ΞΜΩ

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Άρτα: 31-05-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         Αρ.Πρωτ.: 12022

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων (cpv: 34144512-0, 34144212-7 και 34114000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  985.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός για το κάθε τμήμα είναι ο εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: «Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 16 m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας», συνολικά τρια (3) τεμάχια εκτιμώμενης αξίας 405.000,00 € (135.000,00 € ανά τεμάχιο) πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 502.200,00 €).

ΤΜΗΜΑ 2: «Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8 m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 115.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 142.600,00 €).

ΤΜΗΜΑ 3: «Υδροφόρο όχημα», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 125.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 155.000,00 €).

ΤΜΗΜΑ 4: «Καδοπλυντήριο», συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 186.000,00 €).

Η παρούσα σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 1 της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό MIS 5052654. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ κωδ. ΣΑΕΠ 0181 (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ01810031).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7132.002 «Προμήθεια δημοτικά ενεργειακών αποδοτικών οχημάτων» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30-06-2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι οι 108448 (απορριμματοφόρο όχημα 16 m3 – Τμήμα 1), 108450 (απορριμματοφόρο 8 m3 – Τμήμα 2), 108451 (υδροφόρο όχημα – Τμήμα 3) και 108452 (καδοπλυντήριο – Τμήμα 4).  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα η αξίας της εγγυητικής φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύνολο τμημάτων 795.000,00 15.900,00 Δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ
(Τμήμα 1) Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 16m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας 405.000,00 8.100,00  

Οκτώ χιλιάδες εκατό ευρώ

(Τμήμα 2) Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας 115.000,00 2.300,00  

Δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ

(Τμήμα 3) Υδροφόρο οχημα 125.000,00 2.500,00 Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(Τμήμα 4) Καδοπλυντήριο 150.000,00 3.000,00 Τρεις χιλιάδες ευρώ

 

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης από τον προμηθευτή, η οποία καθορίζεται στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης και ορίζεται στο ποσό ύψους 2% επί του ποσού της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ του τμήματος που κατατέθηκε προσφορά.

Η προμήθεια είναι χωρισμένη σε συνολικά τέσσερις (4) ομάδες και είναι στον διαγωνισμό.  Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144512-0 Απορριμματοφόρα 16 και 8m3, 34144212-7 Υδροφόρο όχημα και 34114000-9 Καδοπλυντήριο.

Προσφορές υποβάλλονται για όλες τις ομάδες ή για συγκεκριμένες ομάδες, πάντα όμως η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών της ομάδος για το οποίο κατατίθεται.  Ο μέγιστος αριθμός ΟΜΑΔΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερις (4).

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

6η ΕΝΕΡΓ ΑΠΟΔΟΤ ΟΧΗΜΑΤΑ (108448 450 451 452)

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας.

ΑΔΑ: 6Ρ22ΩΨΑ-2ΣΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 31-05-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 12052

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 11641 / 26-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008663762) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας
 2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1η) Ερώτηση:

Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ αν για να καταθέσουμε την προσφορά μας θα πρέπει να καταθέσουμε μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εγγυητική επιστολή συμμετοχής, διότι δεν υπάρχει κάπου ξεκάθαρα.

 

1η) Απάντηση:

Δεν χρειάζεται να κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως προκύπτει από τα άρθρα της διακήρυξης και ειδικότερα από το άρθρο 4.1

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Φωταγώγηση του Δημαρχείου για την Παγκόσμια Ημέρα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στις 30 Μαΐου, ο Δήμος Αρταίων με σεβασμό και χαρά ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΑμΣΚΠ) και προχωρά την ερχόμενη Κυριακή στη φωταγώγηση του Δημαρχείου, για να αναδείξει τον σπουδαίο και καθημερινό αγώνα των ανθρώπων που παλεύουν με αυτή την χρόνια νόσο.

Η 30η Μαΐου έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, μιας νόσου που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα και η  Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας έχει μετατρέψει τον μήνα Μάιο, σε μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πάνω στη νόσο.

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Άρτας εξοπλίζονται

Έτοιμη να ξεκινήσει η λειτουργία τους δηλώνει ο Χρήστος Τσιρογιάννης.

Το αμέσως επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών και μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ο νέος εξοπλισμός του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας.

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 72.880,38 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και αφορά την προμήθεια επίπλων, ιατρικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού.

Με την ολοκλήρωση της προμήθειας αυτής, τα δύο σχολεία στο Γλυκόριζο Άρτας θα είναι πλήρως έτοιμα προς λειτουργία τον προσεχή Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μία εξέλιξη, που υπήρξε και προσωπική δέσμευση του Δημάρχου, Χρήστου Τσιρογιάννη.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα http://old.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.

Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία προγραμματίζονται από τον Δήμο Αρταίων

Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων, σε όλο το εύρος του Δήμου αναμένεται να υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες μετά και από την δημοπράτηση του έργου.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τις υποδομές και την ασφάλεια στα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν χρωματισμοί κτηρίων, στεγανωτικές επιστρώσεις, κατασκευή στεγάστρων, γενικές εκσκαφές, επιστρώσεις δαπέδων, τοποθέτηση μπασκετών και mini γηπέδων ποδοσφαίρου, Η/Μ εργασίες,  εργασίες πυρασφάλειας κ.α.

Στον κατάλογο του Δήμου για τις παραπάνω εργασίες, περιλαμβάνονται:

 • 4ο Νηπιαγωγείο Άρτας
 • 3ο Νηπιαγωγείο Άρτας
 • Νηπιαγωγείο Αγίου Σπυρίδωνα
 • Νηπιαγωγείο Ανέζας
 • Νηπιαγωγείο Γαβριάς
 • Νηπιαγωγείο Κωστακιών
 • 3ο Δημοτικό Άρτας
 • 5ο Δημοτικό Άρτας
 • 1ο Δημοτικό Άρτας
 • 9ο Δημοτικό Άρτας
 • 2ο Δημοτικό Άρτας
 • Δημοτικό Ανέζας
 • Δημοτικό Ράχης
 • Δημοτικό Αμμοτόπου
 • Δημοτικό Καμπής
 • Δημοτικό Βίγλας
 • Δημοτικό Πολύδροσου
 • Δημοτικό Γαβριάς
 • Δημοτικό Κιρκιζάτες
 • Δημοτικό Κωστακιών
 • Δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα
 • 4ο Γυμνάσιο – Λύκειο Άρτας
 • 2ο Γυμνάσιο Άρτας
 • 2ο Λύκειο Άρτας
 • 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο Άρτας
 • Μουσικό Σχολείο Άρτας
 • 1ο ΕΚ Άρτας
 • 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Άρτας
 • Γυμνάσιο Γραμμενίτσας
 • 1ο Λύκειο Άρτας

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα http://old.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.

Το Αλιευτικό Καταφύγιο της Κορωνησίας εκσυγχρονίζεται. «Έπεσαν» οι υπογραφές για την βελτίωσή του.

Μία ακόμη παρέμβαση αναβάθμισης υποδομών υλοποιεί ο Δήμος Αρταίων στην Κορωνησία, μετά και την υπογραφή σύμβασης για το Αλιευτικό Καταφύγιο.

Πιο συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνουν εργασίες τοποθέτησης καναλιών αποστράγγισης, τοποθέτηση inox κλίμακας σε επτά σημεία του λιμανιού, μόνιμα αγκυροβόλια σκαφών αριστερά και δεξιά της πλωτής προβλήτας, αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με νέα, τεχνολογίας led κ.α.

Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, με τον ανάδοχο Ιωάννη Γαλάνη. Το έργο χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», διαθέτει προϋπολογισμό 520.800,00 ευρώ και η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με όλα από τον νόμο προβλεπόμενα.  

«Με το συγκεκριμένο έργο στοχεύουμε στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και στην λειτουργική αξιοποίηση του αλιευτικού καταφυγίου της Κορωνησίας. Με την υλοποίηση των απαραίτητων αυτών ενεργειών το λιμάνι θα εκσυγχρονιστεί, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των αλιέων και των αλιευτικών σκαφών, καθώς και στην προσέλκυση του θαλάσσιου τουρισμού με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής και της τοπικής μας οικονομίας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης.

Ακόμα περισσότερα σημεία δωρεάν WiFi στο Δήμο Αρταίων

Ακόμη περισσότερα σημεία για δωρεάν WiFi σε δημόσιους χώρους παρέχει ο Δήμος Αρταίων, μετά την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας WiFi4EU.

Η πρωτοβουλία «WiFi4EU» είναι χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των χωρών της ΕΕ, μέσω σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους.

Ο Δήμος Αρταίων κατάφερε να συμπεριληφθεί στους πρώτους Δήμους, που έλαβαν χρηματοδότηση για τη δράση αυτή.

Έτσι, επιπλέον των ήδη υπαρχόντων, πλέον δωρεάν πρόσβαση σε WiFi, υπάρχουν σε 7 ακόμη σημεία:

 • Στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Τ9, Κωστακιοί
 • Στο Δημοτικό Στάδιο Άρτας
 • Στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αρταίων
 • Στα Δημοτικά Γήπεδα Τένις
 • Στο Δημαρχείο Άρτας
 • Στη Δημοτική Λαϊκή Αγορά Άρτας
 • Στην Αίθουσα «Διώνη»

Ο Δήμος Αρταίων συνεχώς επεκτείνει και συντηρεί το δημόσιο και δωρεάν προσβάσιμο δίκτυο WiFi με ιδίους πόρους. Δωρεάν WiFi ο δημότης μπορεί να βρει μεταξύ άλλων σε κοινόχρηστους χώρους, αθλητικούς χώρους, αγροτικά ιατρεία, πλατείες, δημοτικά κτίρια στην δημοτική λαϊκή αγορά και στο κέντρο της πόλης.

«Το ασύρματο δίκτυο που αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με το ήδη υπάρχον που αριθμεί περισσότερα από 90 σημεία πρόσβασης, δίνει την ευκαιρία στους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου Αρταίων να έχουν καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και το “internet of things”. Επιλέξαμε τα συγκεκριμένα σημεία, ακριβώς γιατί έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, θέλοντας έτσι να συμβάλλουμε αφενός στην πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και αφετέρου στην εξοικονόμηση δεδομένων, και άρα χρημάτων, για τους δημότες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.