Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 4 Μαϊου 2020 ώρα 09:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
3. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ”.
4. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο για το έργο “ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ”.
5. Έγκριση εξειδίκευσης του ΚΑ 00-6715.003 με τίτλο ‘Επιχορήγηση Δήμου σε Σχολικές Επιτροπές για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων’.
6. Έγκριση ακύρωσης οικονομικής προσφοράς «146666» μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 146666 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ της εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.
7. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2020 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείριση αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-5-2020

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής CISCO WEBEX (θα σας αποσταλεί σχετικό mail με οδηγίες) την 4η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 4-5-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8186/30-4-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

1. Μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης ων τοπικών επιχειρήσεων
2. Κορωνοιός COVID-19:
α) Ενημέρωση για τις μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου Αρταίων.
β) Συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής χαλάρωσης – άρσης των
περιοριστικών μέτρων. Η επόμενη μέρα για τους Δήμους
3. «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και αποδοχή της πίστωσης»
4. «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 και αποδοχή πίστωσης»
5. Έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση για δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Πρόεδρος
6. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 84/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης κεραίας στο κτίριο του Δημαρχείου (αριθμ.9/2020 αποφ. ΕΠΖ)»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής
Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ.135/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
8. Έγκριση της αριθμ. 55/2020 απόφασης Οικον. Επιτροπής η οποία αφορά την «εκ νέου έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.
9. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών σχολικών – δημοτικών εκτάσεων της ΔΕ Αμβρακικού, της ΔΕ Ξηροβουνίου (Καμπή) και της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων
10. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος αρ. 3 της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς.
11. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων με αριθ.(11 & 12) της πλατείας Αγίων Αναργύρων
12. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλου- νεροτριβής) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
13. Διόρθωση της αριθμ. 242/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης της αρ. 181/2019 απόφασης του Δ.Σ. για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Τ.Κ. Λιμίνης στη θέση «ΧΕΙΜΑΔΙΑ»
14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καθημερινότητας

15. Καθορισμός Αρδευτικής περιόδου έτους 2020

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας,
Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας
16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμηθειών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων.
17. Συμπλήρωση της αριθμ. 69/2020 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Χορήγηση θέσης στάθμευσης Ειδικού οχήματος μεταφοράς ατόμων ΑΜΕΑ αριθμ. 5/2020 αποφ. ΕΠΖ».
18. Συμπλήρωση της αριθμ. 435/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αριθμ.29/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».

Ενημέρωση και Διαβούλευση για την πρόταση της αρχιτεκτονικής μελέτης αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ Άρτας

Ξενία και Κάστρο ανοιχτό για όλους, το 2023

Με την συμμετοχή εκπροσώπων του Τοπικού Τύπου και σε κλίμα έντονου ενδιαφέροντος όπως απεδείχθη από τις πολλές και εύστοχες ερωτήσεις που ακολούθησαν, ο Δήμαρχος Αρταίων προχώρησε σήμερα σε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας την πρόταση της αρχιτεκτονικής μελέτης αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ Άρτας.

Κατά την εισήγηση του ο κ. Τσιρογιάννης τόνισε :

«Σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε την πρόταση της  αρχιτεκτονικής μελέτης αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ, που για δεκαετίες ολόκληρες πέρασε από την ακμή στην παρακμή. Ένα ΞΕΝΙΑ που βασανίστηκε από το χρόνο, από ιδεολογικές αγκυλώσεις, από πολιτική αδιαφορία αλλά και από πολιτική εκμετάλλευση. Ένα ΞΕΝΙΑ που παρά όλες αυτές τις συμπληγάδες, παραμένει ζωντανό στην μνήμη των παλαιοτέρων αλλά και ελπίδα για σημείο αναφοράς για όλους τους νεότερους. 

Η μελέτη που έχουμε μπροστά μας είναι η  πρόταση της αρχιτεκτονικής μελέτης του ΞΕΝΙΑ, ώστε αυτό να καταστεί κατάλληλο για τις προβλεπόμενες από τον Δήμο χρήσεις, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του κτηρίου.

Είναι στο χέρι μας, αυτή την φορά να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Να δούμε το ζήτημα με ωριμότητα, με ψυχραιμία, χωρίς τις παρωπίδες για το τι θα θέλαμε αλλά για το τι μπορούμε. 

Και αυτό που μπορούμε είναι πολύ σημαντικό. 

Μπορούμε να έχουμε ξανά ένα ζωντανό κύτταρο αναφοράς στην πόλη μας».

Ο Δήμαρχος, επίσης ανέφερε ότι η πρόταση της αρχιτεκτονικής μελέτης  αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ μπαίνει από σήμερα και για ένα μήνα σε δημόσια διαβούλευση για την κατάθεση προτάσεων από Φορείς, Συλλόγους και Δημότες. Ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr) και οι προτάσεις θα αποστέλλονται στο dimos@arta.gr μέχρι τις 30 Μαΐου 2020. Εντός του Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό.

Η πρόταση μας αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να φιλοξενεί ποικίλες δράσεις πολιτισμού, ψυχαγωγίας, παιδείας και αναψυχής.

Πρόκειται για την αρχή του τέλους μιας μακρόχρονης διαδικασίας που κρατάει σχεδόν τρεις δεκαετίες για την αξιοποίηση όχι απλώς του «Ξενία», αλλά για την ανάδειξη του κλειστού σήμερα κτιρίου και του χώρου μέσα στον οποίο βρίσκεται στο Κάστρο της πόλης, ως ενός ανοιχτού, δημόσιου χώρου πολιτισμού και αναψυχής για τους κατοίκους της Άρτας.

Στόχος της αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ και των παρεμβάσεων και των έργων που θα πραγματοποιηθούν, είναι να καταστεί το Ξενία ένας βιώσιμος, τουριστικός προορισμός για δημότες και επισκέπτες όλο το έτος, δηλαδή ένας πολυχώρος πολιτισμού και αναψυχής.

«Σημειώνω χαρακτηριστικά, ότι σε 3 χρόνια από τώρα, μπορούμε να έχουμε Ξενία και Κάστρο ανοιχτό για όλους.  

  1. Ένα καφέ – εστιατόριο που θα αποτελέσει χώρο συνάθροισης των συμπολιτών μας (όπως παλιά) (400 τ.μ., 250 ατόμων)
  2. Μία σύγχρονη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο πρότυπο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών (465 τ.μ., ισόγειο και 1ος όροφος) 
  3. Ένα σύγχρονο, τελευταίων προδιαγραφών, Δημοτικό Ωδείο (255 τ.μ., 2ος όροφος)
  4. Μια αίθουσα εκδηλώσεων υψηλής ακουστικής για μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (160 τ.μ., 100 ατόμων, δίπλα στο καφέ-εστιατόριο)
  5. Εργαστήρια ζωγραφικής, γλυπτικής και παραδοσιακών οργάνων (85 τ.μ., 2ος όροφος)
  6. Έναν περιβάλλοντα χώρο πολλαπλών χρήσεων με παιδική χαρά και όργανα γυμναστικής. 

Τι δεν μπορούμε να έχουμε; Δεν μπορούμε να έχουμε μία ξενοδοχειακή μονάδα, όπως παλιά. Αλλά αυτή δεν είναι η δική μας απόφαση. Είναι η απόφαση του ΚΑΣ, του Υπουργείου Πολιτισμού, της πολιτικής πρόθεσης της προηγούμενης κυβέρνησης και της αδράνειας των προηγούμενων δεκαετιών.

Όμως τώρα μπορούμε να πετύχουμε να ξαναγίνει το ΞΕΝΙΑ μέρος της κοινωνικής ζωής της πόλης, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής μας κοινωνίας σε ζωντανό κύτταρο της πόλης. 

Ένα έργο, που θα συμβάλλει σε νέες θέσεις εργασίας και στην τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ένα ΞΕΝΙΑ και ΚΑΣΤΡΟ ανοιχτό για όλους, ανοιχτό στην κοινωνία, ανοιχτό στην καρδιά μας» τόνισε ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Ακολουθεί το χρονικό του ΞΕΝΙΑ

Δεκαετία 1960: Έναρξη λειτουργίας ΞΕΝΙΑ, ως ξενοδοχείου, καφέ-εστιατόριο.

1993: Παύση λειτουργίας του. Έκτοτε και για 27 χρόνια μένει κλειστό, ανεκμετάλλευτο και λεηλατημένο, το συμβολικό τοπωνύμιο της Άρτας.

2012: Εκδίδεται το ΦΕΚ παραχώρησης του κτιρίου του ΞΕΝΙΑ στον Δήμο Αρταίων.

2014: Μεταγράφεται το ΞΕΝΙΑ στο Υποθηκοφυλακείο και περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου Αρταίων.

2016: Με πρόταση της νέας Δημοτικής Αρχής, το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνει την επαναλειτουργία του ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείου, καφέ-εστιατόριο.

2016: Το ΚΑΣ με απόλυτη πλειοψηφία (17-0) απορρίπτει την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορατός ο κίνδυνος το ΞΕΝΙΑ να καταρρεύσει και να παύσει οριστικά κάθε δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησής του.

2017: Εκδίδεται πρόσκληση στο ΕΣΠΑ, για χρηματοδότηση αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ.

2018: Νέα πρόταση της Δημοτικής Αρχής και εκ νέου απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για πολυδιάστατη λειτουργία του ΞΕΝΙΑ (καφέ-εστιατόριο, χώρος εκδηλώσεων, δημοτική βιβλιοθήκη και ωδείο), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης του ΕΣΠΑ.

2018: Το ΚΑΣ κάνει ομόφωνα δεκτή την νέα πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2018: Το έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 3.5 εκατομμύρια ευρώ.

2019: Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης μελέτης αναδόχου.

2020: Παράδοση προμελέτης – Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης- έγκριση ΚΑΣ – παράδοση οριστικών μελετών και εγκρίσεων.

2021: Δημοπράτηση του έργου και έναρξη κατασκευαστικών εργασιών

2023: ΞΕΝΙΑ και ΚΑΣΤΡΟ Ανοιχτό για Όλους.

Παρέμβαση Δημάρχου Αρταίων για τις ελλείψεις σε στύλους ηλεκτροφωτισμού από την ΔΕΔΔΗΕ. Ο Δήμος έχει προπληρώσει για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού, 65 στύλους ηλεκτροφωτισμού προϋπολογισμού 72.000 ευρώ.

Την ανεπάρκεια του δημοτικού φωτισμού του Δήμου εξαιτίας της έλλειψης στύλων από την ΔΕΔΔΗΕ, θέτει για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Αρταίων προς τους αρμόδιους. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης σε επιστολή του προς την ΔΕΔΔΗΕ αναφέρεται στο απαράδεκτο γεγονός να φρενάρεται η επέκταση του δημοτικού δικτύου φωτισμού εξαιτίας των ελλείψεων σε στύλους από το 2016 και μάλιστα ενώ ο Δήμος έχει προπληρώσει περίπου 72.000 ευρώ για 65 στύλους ηλεκτροφωτισμού για την εγκατάστασή τους.  Σε αναμονή της απάντησης από τους αρμόδιους φορείς, ο Δήμαρχος δήλωσε:

«Ως Δήμος Αρταίων έχουμε κάνει όλες τις προβλεπόμενες κινήσεις, έχουμε μάλιστα προπληρώσει ένα σημαντικό ποσό, προκειμένου να επεκταθεί το δίκτυο δημοτικού φωτισμού. Υπάρχουν αιτήματα που είναι ανεκπλήρωτα από το 2016 και τον δημότη, ουδόλως τον ενδιαφέρει αν ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει στύλους στην αποθήκη του. Τον ενδιαφέρει να έχει φως στην γειτονιά του. Αυτό το πρόβλημα, λοιπόν, πρέπει να λυθεί άμεσα και θα πιέσουμε όσο μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Ξεκινά την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος

Να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους οι ιδιώτες

Την 1η Μαΐου ξεκινά η αντιπυρική περίοδος, γεγονός που σημαίνει ότι μπαίνουν σε ισχύ μια σειρά από απαγορεύσεις με στόχο την πρόληψη και την μείωση πιθανών πυρκαγιών στον Δήμο μας. Οι απαγορεύσεις θα ισχύουν μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης και των οικισμών του Δήμου Αρταίων και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όριά τους, να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό και αποψίλωση των πιο πάνω χώρων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα, τους ακάλυπτους χώρους κλπ, ο Δήμος είναι αναγκασμένος να τα καθαρίσει ο ίδιος επιβάλλοντας, όμως, πρόστιμο. Ενώ, σύμφωνα με την νομοθεσία πάντα, προβλέπεται ακόμη και η παραπομπή στον Εισαγγελέα και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επειδή οι υπηρεσίες καθαριότητας έχουν αυτή την περίοδο μεγάλο φόρτο εργασίας αλλά και επειδή ο Δήμος δεν θέλει να βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να επιβάλλει πρόστιμα, παρακαλούνται όλοι οι Δημότες να μεριμνήσουν άμεσα για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 ώρα 09:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού,
2. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας: «Eργασία συντήρησης αρδευτικού δικτύου και ελέγχου αυτοματισμών των συστημάτων άρδευσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου Αρταίων».
3.Έγκριση πρακτικού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: « Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους »
4.Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων» ποσού 3.000, 00 ευρώ, προυπολογισμού 2020 με ΚΑ 35-6264.002
5.Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο:«Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ Αρταίων, προϋπολογισμού 24.800 €».5
6. Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ.Ξηροβουνίου, προϋπολογισμού 24.800 €».
7. Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο«Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ.Βλαχερνών, προϋπολογισμού 24.800 €».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εφ’ όλης της ύλης συνάντηση του Δημάρχου Αρταίων με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Άρτας

40.000 ευρώ από τον Δήμο Αρταίων για την αγορά φορητού ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Νοσοκομείο Άρτας μεταξύ του Δημάρχου Αρταίων, Χρήστου Τσιρογιάννη και του Διοικητή του Νοσοκομείου Άρτας, κ. Ευάγγελου Ντάκουλα. Στην συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, οι μέχρι τώρα ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης για την προστασία των δημοτών ενάντια στον κορωνοϊό, η ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου και του Νοσοκομείου, η αξιοποίηση του παλιού Νοσοκομείου Άρτας, η λειτουργία των αγροτικών ιατρείων του Δήμου μας, καθώς και οι συνταγογραφήσεις των ηλικιωμένων των ΚΑΠΗ.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Δήμου για το άνοιγμα  τραπεζικού λογαριασμού για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Άρτας, όπου με τη συνδρομή Πολιτών, Φορέων, Επιχειρήσεων, του Δήμου Αρταίων καθώς και  των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων του, συγκεντρώθηκε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και δίνεται ως δωρεά προς το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας για την αγορά ενός φορητού ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος που πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες της ΜΕΘ. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα μηχάνημα που θα είναι “προίκα υγείας” για όλους τους Αρτινούς.

«Ήταν μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, γόνιμη και εποικοδομητική. Μετά  από την ενημέρωση για την πορεία του κορωνοϊού στην περιοχή μας, επεκταθήκαμε και στα ζητήματα που αφορούν την γενική λειτουργία του Νοσοκομείου και τις ανάγκες του,   καθώς η  υγεία των δημοτών μας αποτελεί για εμάς απόλυτη προτεραιότητα.

Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση διεκδικούμε και απαιτούμε να έχουν όλοι οι δημότες μας  τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας και δηλώνουμε ότι θα είμαστε δίπλα στο Νοσοκομείο και στις δομές υγείας της περιοχής μας»  δήλωσε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Nέα εποχή για το Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο μετά την σημερινή υπογραφή μίσθωσης

Στόχος της επαναλειτουργίας του η ενδυνάμωση της τοπικής μας οικονομίας

Ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της τοπικής μας οικονομίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, καθώς υπεγράφη μεταξύ του Πρόεδρου της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Αρταίων, κ. Μιχάλη Κοτσαρίνη και των μισθωτών κ. Ευαγγέλου Αντρέα και κ.Ευαγγέλου Κωνσταντίνο, η σύμβαση μίσθωσης του Δημοτικού Τουριστικού Περίπτερου που βρίσκεται στον Λόφο Περάνθης, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα εποχή για το Τουριστικό Περίπτερο του Δήμου Αρταίων.

Οι μισθωτές προέκυψαν ύστερα από ανοιχτή διαδικασία δημοπρασίας και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια, ενώ το ενοίκιο ανέρχεται στο ποσό των 720,00 ευρώ μηνιαίως. Το οίκημα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον για την λειτουργία καφετέριας, ζαχαροπλαστείου και εστιατορίου, με στόχο να λειτουργήσει ξανά στην Άρτα ένας πολυχώρος ορόσημο για την περιοχή μας, για τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες, με τελικό στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής μας οικονομίας.

«Θέλαμε να αποκτήσει ζωή ξανά το Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο για αυτό το λόγο το βγάλαμε ξανά σε δημοπρασία. Είναι μια σημαντική ημέρα η σημερινή,  διότι η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί τη μετάβαση στη νέα εποχή του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου, για ένα χώρο που άλλοτε αποτελούσε και θα αποτελέσει μετά την επαναλειτουργία πόλο έλξης για Αρτινούς και επισκέπτες» ανέφερε σε δηλώσή του ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε Ο.Τ.Α, Μιχάλης Κοτσαρίνης.

Δύο νέα μηχανήματα για την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών αποκτά ο Δήμος Αρταίων

Με δύο νέα σύγχρονα μηχανήματα έργου ενισχύεται ο υπηρεσιακός στόλος οχημάτων του Δήμου Αρταίων, γεγονός που θα οδηγήσει σε ακόμη πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους δημότες.

Πρόκειται για ένα καινούργιο εκσκαφέα-φορτωτή και ένα ακόμη καινούργιο φορτηγό- τριαξονικό, συνολικής αξίας 322.400 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αγορά των νέων μηχανημάτων χρηματοδοτήθηκε από κοινού, από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» αλλά και με ιδίους πόρους του Δήμου Αρταίων.

Ο Δήμαρχος, Χρήστος Τσιρογιάννης, σημείωσε σχετικά: “ Η ανανέωση του μηχανοκίνητου στόλου θα μας βοηθήσει σε πολλαπλά επίπεδα, με εργασίες και έργα καθημερινότητας που θα βοηθήσουν τους δημότες μας. Γι’ αυτό άλλωστε και εντάξαμε την αγορά των δύο μηχανημάτων στον “Φιλόδημος ΙΙ”. Για να συνδέσουμε την αποτελεσματικότητα με την ταχύτητα”.

Ανακύκλωσε και κέρδισε δώρα

Ο Δήμος Αρταίων συνεχίζει να επιβραβεύει με νέα κλήρωση

Το παιχνίδι της Ανακύκλωσης συνεχίζεται και ο Δήμος Αρταίων επιβραβεύει τους χρήστες του Followgreen, με μία ακόμη υπέροχη κλήρωση. Κερδίστε πόντους και δηλώστε συμμετοχή στην κλήρωση του 10ημέρου για ένα «Huawei Activity Tracker» στο followgreen.gr/arta/offer/search.

Η συμμετοχή στις κληρώσεις δώρων γίνεται μέσω της εξαργύρωσης πόντων επιβράβευσης, που προκύπτουν από το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας. Επιπλέον, η ανάδειξη του νικητή/τριας πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποσταλεί στον χώρο της επιλογής του νικητή/τριας μέσω εταιρείας courier, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της.

Το Followgreen του Δήμου Αρταίων, είναι δίπλα σας και σας καλεί να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες κληρώσεις. Μέχρι τότε συνεχίστε να κερδίζετε πόντους, καθώς με νέο και ανανεωμένο υλικό σε άρθρα/βίντεο/κουίζ θα σας κρατάει παρέα, ώστε να παραμείνετε δημιουργικοί και στο σπίτι.

Δήμος Αρταίων

#ΜένουμεΣπίτι. Προστατεύουμε εμάς και τους γύρω μας!

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 ώρα 15:30

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 ώρα 15:30μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση ακύρωσης προσφοράς «147710» μέσω ΕΣΗΔΗΣ της « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΩΝ Α Ε»
2.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» με Συστημικό αριθμό “88239”στο ΕΣΗΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ