Βελτίωση εγκαταστάσεων στα γήπεδα Κωστακιών, Γραμμενίτσας και Καλοβάτου από το Δήμο Αρταίων

Νέα εικόνα παρουσιάζουν τρία γήπεδα ποδοσφαίρου στο Δήμο Αρταίων και συγκεκριμένα σε Κωστακιούς, Γραμμενίτσα και Καλόβατο, μετά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, όπως  κατασκευή δικτύου αποστράγγισης, τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα και νέο αρδευτικό δίκτυο. Πρόκειται για εργασίες που έλυσαν προβλήματα και πλέον, εξυπηρετούνται απρόσκοπτα αθλητικοί σύλλογοι, αλλά και πάρα πολλοί συμπολίτες μας που αθλούνται καθημερινά.

 

Ειδικότερα:

 

  • Στο γήπεδο των Κωστακιών λύθηκε το πρόβλημα αποστράγγισης του γηπέδου, που καθιστούσε αδύνατη τη χρήση του κατά τους χειμερινούς μήνες και ακολούθως δημιουργήθηκε νέος χλοοτάπητας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 50.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ ο Δήμος Αρταίων εκπόνησε τη μελέτη και υλοποίησε το έργο.

 

  • Στο γήπεδο Γραμμενίτσας πραγματοποιήθηκε επανασπορά στο γήπεδο, καθώς ο προηγούμενος χλοοτάπητας παρουσίαζε μεγάλη εξασθένηση, λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών (έντονων βροχοπτώσεων κ.λπ.), καταπόνηση από υπερβολική χρήση κ.α.

Παράλληλα, στην ίδια εργολαβία συμπεριελήφθη και η αντικατάσταση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου επί της Περιφερειακής οδού, που ξεκίνησε από την 1η νησίδα στην είσοδο της πόλης από Ιωάννινα προς Άρτα. Ο προϋπολογισμός ανήλθε στα 50.000 ευρώ.

 

  • Στο γήπεδο Καλοβάτου εγκαταστάθηκε αυτόματο αρδευτικό δίκτυο, στο οποίο μέχρι τώρα η άρδευση πραγματοποιούνταν χειροκίνητα. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανήλθε σε 15.000 ευρώ.

 

«Στόχος μας είναι να διατηρούμε όλα τα γήπεδα του Δήμου μας σε άριστη κατάσταση, ώστε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υποδομές στους συλλόγους που τα χρησιμοποιούν, αλλά και στους συμπολίτες μας που αθλούνται, χωρίς να κινδυνεύουν με τραυματισμούς. Σε συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους, αλλά και τους αθλητικούς συλλόγους καταγράφουμε συνεχώς τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε γήπεδο ώστε να μην υπάρξουν τυχόν προβλήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης από το Δήμο Αρταίων σε 23 γήπεδα, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στις 200.000 ευρώ. Στόχος μας και βασική μας αρχή είναι να προάγουμε τον αθλητισμό και να ωθήσουμε ιδιαίτερα τη νεολαία στην άθληση, για αυτό μέριμνά μας παραμένει η εξασφάλιση των πολύ καλών αθλητικών υποδομών για όλους» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 31-05- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.12768
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Άνοιγμα και Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών Τραπεζών
2. Έγκριση αρ. 12149/23-5-2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
3. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη καταστατικού για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας του Δήμου
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας για την επίστρωση πλακόστρωτου παιδικής χαράς Ανδρομάχου και Δωδώνης Τ.Κ. Αρταίων
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Βλαχερνών, Δ.Ε. Άρτας, Δ.Ε. Ξηροβουνίου 2018
7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση συντριβανιών
8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
9. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων έτων 2018-2019( καύσιμα για τα νομικά πρόσωπα)
10. Έγκριση 1ου πρκτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β΄φάση)
11. Έγκριση πολυετούς δαπάνης
12. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (Αντιλογισμοί)
13. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
15. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση 1ης θέσης περιπτέρου Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Αρτεμίου και 2ης θέσης Αγ. Θεοδώρων & Αγ. Φανερωμένης
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Ανακοίνωση/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση/ επιλογή ωφελούμενων μέσα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων»

Ανακοίνωση/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση/ επιλογή ωφελούμενων μέσα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων»

 

Ο Δήμος Αρταίων προσκαλεί :

 

Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών της ανωτέρω Πράξης («Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων»).

Στόχος της Πράξης είναι η υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια :

 

• Κριτήρια Εντοπιότητας : 1. Έλληνες κάτοικοι του Δήμου Αρταίων 2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου Αρταίων 3. Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο Αρταίων και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.

 

• Εισοδηματικά Κριτήρια :

1ος ενήλικας: 3.000 € πραγματικό εισόδημα.
2ος » 4.000 € « «
3ος » 5.000 € « «
4ος » 6.000 € « «
5ος » 7.000 € « «

 

Για κάθε επιπλέον ενήλικο άτομο το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 1.000 €.

 

Διευκρινίζεται πως οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
και του ΤΕΒΑ αποκλείονται αυτόματα από την διαδικασία επιλογής ωφελουμένων,
καθώς δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις παροχές της Δομής.

 

• Οικογενειακά Κριτήρια :

1) Ζευγάρια σε ισχύοντα γάμο: Για κάθε οικογένεια ισχύει το εισοδηματικό κριτήριο των 3.000 € με προσαύξηση 1.000 € για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 500 € για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο*

2) Μονογονεϊκή Οικογένεια και Ανύπαντρες μητέρες: Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και ανύπαντρες μητέρες ισχύει για τον γονέα το εισοδηματικό κριτήριο των 3.000 € με προσαύξηση 1.000 € για κάθε ανήλικο και 1.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο*

• Εργασιακά Κριτήρια :

Άνεργοι : Για κάθε άνεργο ισχύει επίσης το Εισοδηματικό Κριτήριο των 3.000 € εκτός από την περίπτωση των οικογενειών με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα* όταν και οι δύο (2) σύζυγοι είναι άνεργοι όπου γίνεται προσαύξηση 1.000 € για τον/την σύζυγο και 1.000 € για το κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο*.

Διευκρινίζεται ότι :

1) Το εισόδημα από Προνοιακά Επιδόματα δεν προσμετράται στο Συνολικό Καθαρό Εισόδημα του κάθε ωφελούμενου.
2) Γίνεται προσαύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 1.000 € για μεμονωμένα ενήλικα
άτομα με 67 % αναπηρία και άνω, σύμφωνα με γνωμάτευση του ΚΕΠΑ.
3) Από το συνολικό καθαρό εισόδημα του κάθε ωφελούμενου ή οικογένειας θα αφαιρούνται τα έξοδα που αφορούν πληρωμές ενοικίου ή δανείου α’ κατοικίας.
4) Στις περιπτώσεις όπου προκύπτει, από το έγγραφο Ε1, φιλοξενία του ωφελούμενου, την
αίτηση την κάνει ο ιδιοκτήτης της κατοικίας που τον φιλοξενεί και προσμετρούνται όλα τα εισοδήματα του νοικοκυριού για την κάλυψη των εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων.

Δικαιούχοι Παροχής Συσσιτίου :

Όσον αφορά την Παροχή Συσσιτίου διευκρινίζουμε πως α) οι άστεγοι β) τα μεμονωμένα άτομα όπου επιδοτούνται με Προνοιακά Επιδόματα και γ) οι μοναχικοί ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και του ΤΕΒΑ, δεν εξαιρούνται από τις παροχές της Δομής Σίτισης.

* Ως προστατευόμενα τέκνα, σύμφωνα με το αρθρ. 74 του Ν. 4430/2016, νοούνται:
1) Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
i. Είναι ανήλικα έως 18 ετών ή,
ii. Είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής
εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή,
iii. Είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.
iv. Ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Απαραίτητα Συνημμένα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής (την προμηθεύεστε από τις Δομές)
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου & άδειας παραμονής σε ισχύ ή Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας)
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα και Φορολογικό Έντυπο Ε1
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επιπλέον, για προστατευόμενα τέκνα:
α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών: α) Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ, β) βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, γ) βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
6. Μονογονεϊκότητα : α) απόφαση δικαστηρίου – διαζευκτήριο που ρυθμίζει την επιμέλεια, ή β) προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια.
7. Ανεργία : Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
8. Επίσημη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ για άτομα με 67% αναπηρία και άνω.
9. Μισθωτήριο Συμφωνητικό Κατοικίας ή αποδεικτικό δανείου α’ κατοικίας.
10. Βεβαίωση αστεγίας από την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
11. Βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία λήψης Προνοιακού Επιδόματος
12. Βεβαίωση από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, περί Ένταξης ή μη στο πρόγραμμα ΚΕΑ και ΤΕΒΑ.

Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύνανται να απευθύνονται στις Δομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού Φαρμακείου στην Διεύθυνση Αρτινών Πεσόντων τ.κ. 47132 ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00π.μ.-14:00μ.μ., προκειμένου να λάβουν πρόσθετη ενημέρωση ή σχετικές πληροφορίες και να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής.

Στοιχεία Επικοινωνίας :
Τηλ. : 26810 24897,
Fax : 26810 24897,
e-mail Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου : koinoniko-pantopoleio@arta.gr
e-mail Κοινωνικού Φαρμακείου : koinoniko-farmakeio@arta.gr

 

 

 

 

«Διάλογος με την τοπική κοινωνία» σε Απόμερο, Παντάνασσα και Δαφνωτή για τη Δημοτική Αρχή Αρταίων

Συνεχίζονται οι συναντήσεις του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη και μελών της Δημοτικής Αρχής με την τοπική κοινωνία, στα πλαίσια του διαρκούς διαλόγου με συμπολίτες και φορείς. Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε Απόμερο, Παντάνασσα και Δαφνωτή, όπου και συνομίλησαν για τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και για αυτά που προγραμματίζονται.

Ο Δήμαρχος και τα μέλη της Δημοτικής Αρχής άκουσαν τους συμπολίτες και υπογράμμισαν τα βασικά σημεία της στρατηγικής του Δήμου, ενώ οι συμπολίτες ευχαρίστησαν τη Δημοτική Αρχή για τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και για τη συνεργασία που υπάρχει.

Και στις τρεις περιοχές μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί έργα διευκόλυνσης της καθημερινότητας των συμπολιτών και έχουν εκτελεστεί και προγραμματίζονται: μικρά τεχνικά έργα, τοποθέτηση κολώνων ηλεκτροφωτισμού, εργασίες καθαρισμού, χαλικοστρώσεις, κοπές υψίκορμων δέντρων, κοπές βλάστησης, καθαρισμοί αυλάκων, κλαδεύσεις, ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας και αγροτικών δρόμων, παρεμβάσεις σε νεκροταφεία, έργα ύδρευσης και άρδευσης, συντηρήσεις και βελτιώσεις πλατειών, κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, εκσυγχρονισμός και βελτίωση αγροτικών ιατρείων κ.α.

Υπενθυμίζεται, ότι στην Τ.Κ. Παντάνασσας μετά από συντονισμένες κινήσεις της Δημοτικής Αρχής εδώ και λίγους μήνες αποδίδονται στους κατοίκους χρήματα ως ανταποδοτικό όφελος για τη λειτουργία του μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΑΠΕ) στην περιοχή.

Στις συναντήσεις παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι Κώστας Ζέρβας, Γιώργος Λιλής, Μιχάλης Κοτσαρίνης και Κώστας Τράμπας, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Γιώργος Πανέτας και Θεανώ Γραμματικού, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηλίας Σερβετάς, καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, αλλά και εκπρόσωποι φορέων, Συλλόγων και συμπολίτες.

 

 

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων για το 2018 προϋπολογισμού 75.100 ευρώ

Στον «αέρα» βρίσκεται η προκήρυξη για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων για το 2018. Στόχος είναι να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Άρτας σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τελικό σκοπό την περαιτέρω αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή, βάσει και των όσων προβλέπονται στο Σχέδιο Τουριστικής Προβολής που έχει εκπονήσει ο Δήμος Αρταίων.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει τη Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός ηλεκτρονικός με συνολικό προϋπολογισμό 75.100 ευρώ.

Μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδόχου θα είναι η Συμβουλευτική υπηρεσία για την προώθηση του Τουρισμού,  οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών,  η μεταφορά και φιλοξενία tour operators/bloggers/δημοσιογράφων στην περιοχή, η μετακίνηση εκπροσώπων Δήμου Αρταίων για παρουσιάσεις σε άλλες πόλεις, η διαφήμιση/προώθηση ιστοσελίδας Τουρισμού Δήμου Αρταίων, η φιλοξενία ιστοσελίδας Τουρισμού Δήμου Αρταίων και η εκτύπωση θεματικών τουριστικών φυλλαδίων Δήμου Αρταίων, έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα.

Η Διακήρυξη διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 

Συνεχίζεται εντατικά εν όψει και καλοκαιριού το πλύσιμο όλων των κάδων στο Δήμο Αρταίων

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε όλο το Δήμο Αρταίων το πλύσιμο όλων των κάδων απορριμμάτων. Η διαδικασία, που ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, συνεχίζεται εντατικά σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες της Άρτας, καθώς και στην πόλη, εν όψει και του καλοκαιριού, όπου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών είναι ακόμη πιο απαραίτητο το πλύσιμο.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί όλο το χρόνο και στόχο έχει την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής για τους κατοίκους του Δήμου μας. Καθημερινά πλένονται από το ειδικό μηχάνημα που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος, δεκάδες κάδοι απορριμμάτων σε σύνολο περίπου 3.000 και μέχρι στιγμή έχουν πλυθεί παραπάνω από τους μισούς. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα πλυθούν οι κάδοι περιφερειακά της πόλης, αλλά και στην περιοχή της Άνω Πόλης.

Τις προηγούμενες ημέρες επιθεώρησαν τη διαδικασία ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Γιώργος Λιλής, μαζί με τον Προϊστάμενο καθαριότητας Νίκο Νικολάου.

«Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν θα σταματήσει, αλλά θα συνεχιστεί κυκλικά όλο το χρόνο. Δίνουμε προτεραιότητα στην υγιεινή για τους συμπολίτες μας από το πιο απομακρυσμένο χωριό του Δήμου, μέχρι και την πόλη της Άρτας» αναφέρει σε δήλωσή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Λιλής.

 

Διανομή ροδάκινων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ αύριο Πέμπτη

Διανομή φρούτων (ροδάκινα)  για  ωφελουμένους του  προγράμματος ΤΕΒΑ  του Δήμου Αρταίων θα πραγματοποιηθεί αύριο  Πέμπτη 31 Μαΐου από τις 8:30 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι στη Λαχαναγορά του Δήμου Αρταίων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΔΑ: Ψ8ΥΦΩΨΑ-Φ5Π

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Άρτα: 29-05-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 12584

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεσης αποσφράγισης συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 11044 / 15-05-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003092173) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και ειδικότερα το άρθρο 1.5
  2. Την αριθ. 9 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΧΙΣΩΨΑ-96Ψ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών
  1. Την αριθ. 286 / 2018 (ΑΔΑ: ΨΥΙ6ΩΨΑ-Ω2Μ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την μετάθεση της αποσφράγισης του διαγωνισμού για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, για την Τρίτη 05-06-2018 και ώρα 10:30 π.μ.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΑΟΕ 286 2018 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜ ΑΠΟΣΦΡΑΓ ΔΙΑΓ ΜΕ PROC (ΨΥΙ6ΩΨΑ-Ω2Μ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 29 – 05- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 12567
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29Η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση-Υποστήριξη-Αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Υποβολές προτάσεων ύψους 725.000 ευρώ για συντηρήσεις σχολείων, δημιουργία και ανακατασκευές 26 παιδικών χαρών από το Δήμο Αρταίων

Σε δύο υποβολές προτάσεων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για εργασίες βελτίωσης των υποδομών σε σχολεία της περιοχής και την δημιουργία και ανακατασκευή παιδικών χαρών, θα προβεί ο Δήμος Αρταίων, μετά και τη χθεσινή έγκριση των δύο θεμάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με στόχο την βελτίωση των υποδομών των σχολείων και των δύο βαθμίδων ο Δήμος Αρταίων θα υποβάλλει πρόταση προϋπολογισμού 505.500 ευρώ για την εκπόνηση εργασιών στα σχολεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οικοδομικές εργασίες, παρεμβάσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά και εργασίες πυρασφάλειας με στόχο την βελτίωση των υποδομών των σχολείων,  καθώς επίσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν σχεδόν το σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα:

  • Δημιουργία ελαστικοσυνθετικού γηπέδου μπάσκετ στα σχολεία: 2ο Λύκειο Άρτας, 4ο Λύκειο Άρτας, 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο Άρτας, 3ο Γυμνάσιο –Λύκειο Άρτας, Τεχνικό Λύκειο Άρτας, Γυμνάσιο Κωστακιών, Γυμνάσιο Φιλοθέης, Γυμνάσιο Γραμμενίτσας, Δημοτικό Αμμοτόπου, Δημοτικό Ρόκκα

 

  • Κατασκευή ραμπών για εξυπηρέτηση παιδιών με κινητικά προβλήματα στα σχολεία: 1ο Γυμνάσιο Άρτας, 4Ο Λύκειο Άρτας, 1ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό, 5ο Γυμνάσιο, 3ο Δημοτικό, 5ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό, Δημοτικό Χαλκιάδων, Δημοτικό Πολυδρόσου, Δημοτικό Ανέζας, Δημοτικό Βίγλας, Δημοτικό Κωστακιών, Δημοτικό Ράχης, Δημοτικό Γαβριάς, Δημοτικό Αγίων Αναργύρων, Δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα, Δημοτικό Κεραματών, Δημοτικό Κορφοβουνίου, Νηπιαγωγείο Πολυδρόσου

 

  • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα σχολεία: Τεχνικό Λύκειο, 4ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό, 9ο Δημοτικό, Δημοτικό Κωστακιών, Γυμνάσιο Κωστακιών, Δημοτικό Ανέζας, Γυμνάσιο Ανέζας, Γυμνάσιο Γραμμενίτσας, 1ο Γυμνάσιο

 

  • Εργασίες πυρασφάλειας για την εξασφάλιση πιστοποιητικού πυρασφάλειας στα σχολεία: 1ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό, 2ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο, 4ο Λύκειο.

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για το Δήμο Αρταίων έχει οριστεί στο ποσό των 240.100,00 € σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους.

 

Δημιουργία και ανακατασκευή παιδικών χαρών σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αρταίων

Στο μεταξύ, η πρόταση που υπεβλήθη για τις παιδικές χαρές αφορά τη δημιουργία 11 νέων παιδικών χαρών σε όλο το Δήμο Αρταίων και την αναβάθμιση ακόμη 15. Πλέον, εφόσον εγκριθεί η υποβολή του έργου, κάθε τοπική κοινότητα του Δήμου θα έχει τη δική της πιστοποιημένη παιδική χαρά, ώστε τα παιδιά να παίζουν με απόλυτη ασφάλεια.

Οι νέες παιδικές χαρές που θα δημιουργηθούν είναι στις περιοχές: Βλαχέρνα, Καλογερικό, Γρίμποβο, Παντάνασσα, Κιρκιζάτες, Ψαθοτόπι, Στρογγυλή, Πιστιανά, Δαφνωτή, Σκούπα και Φανερωμένη.

Επιπλέον, θα αναβαθμιστούν οι παιδικές σε: Ρόκκα, Κωστακιούς, Καλόβατο, Καλαμιά, Ανέζα, Χαλκιάδες, Αμπέλια, Πλησιοί, Κορωνησία, Γραμμενίτσα, στις οδούς Λουριώτη, Ζακαβιέρου, Σκουφά και Ανδρομάχου και στην περιοχή των Ταξιαρχών.

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για το Δήμο Αρταίων έχει οριστεί στο ποσό των 219.000 ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

 

Υποβολή πρότασης για τη «Διευθέτηση του Ρέματος Αμμοτόπου»

Στο μεταξύ, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες την υποβολή της πρότασης για το  έργο «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου» στα πλαίσια πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΣΠΑ).

Ο Δήμος Αρταίων, στα πλαίσια της εν λόγω πρόσκλησης, προτίθεται να υποβάλλει για χρηματοδότηση το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου» με προϋπολογισμό 457.000 ευρώ. Η περιοχή των έργων αφορά τμήμα -μήκους 344 μ.- του αδιαμόρφωτου ρέματος Αμμοτόπου, εντός σχεδίου του οικισμού του Αμμοτόπου, από την περιοχή «Μαλαμή» έως την περιοχή «Καλόγηρος». Η έκταση της λεκάνης του ρέματος στο εξεταζόμενο τμήμα του είναι της τάξης του 1,3 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σήμερα, σε περιόδους μεγάλους βροχοπτώσεων τα νερά διαχέονται και πλημμυρίζουν την ευρύτερη περιοχή δημιουργώντας συχνά προβλήματα προσπέλασης, τόσο στον παράπλευρο δρόμο, όσο και στις ιδιοκτησίες που γειτνιάζουν σε αυτό. Με την υλοποίηση του έργου θα βελτιωθούν οι υποδομές του Αμμοτόπου, θα επιτευχθεί πρόληψη πλημμυρών, προστασιών των κατοίκων και των ιδιοκτησιών τους και περιβαλλοντική προστασία.

 

Νέος Πρόεδρος στην ΑΔΑΕ-ΟΤΑ ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Λιόντος

Τέλος, νέος Πρόεδρος στην ΑΔΑΕ-ΟΤΑ είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Λιόντος, με αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Πανέτα.

Στις δύο σχολικές Επιτροπές του Δήμου (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Πρόεδρος είναι πλέον ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δημήτρης Σφήκας και Αντιπρόεδρος ο Αντιδήμαρχος Χριστόφορος Σιαφάκας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΥΤΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 24 – 05- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 12210
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24Η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 μεσ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την Υπηρεσία: Αμοιβή ελεγκτή δόμησης και έγκριση διάθεσης πίστωσης
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία