Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στη Άρτα από το 2004, από την ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. και απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας.

Άτομα χαμηλού οικονομικού επιπέδου, κοινωνικά αποκλεισμένα, σωματικά ανήμπορα,που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, βοήθεια στο σπίτι, χωρίς οικογενειακό ή κοινωνικό περίγυρο, είναι εκέινα που εντάσσονται στο πρόγραμμα και εξυπηρετούνται με οποιο τρόπο είναι εφικτό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που άτομα της τρίτης ηλικίας εξυπηρετούνται έχοντας υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον,το οποίο όμως αδυνατεί σε καθημερινή βάση να τα φροντίσει.

Σκοπός του προαναφερόμενου προγράμματος που έτυχε ενθουσιώδεις υποδοχή από τους ηλικιωμένους,είναι η στήριξη των ατόμων και των οικογενειών τους και έχει ως αποτέλεσμα μέσα από υποστηρικτηκές υπηρεσίες να κάνει το άτομο ενεργό μέλος της κοινωνίας,να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του με την στήριξη ενός πλαισίου κοινωνικής φροντίδας σε τοπική βάση και να καταφέρνει να παραμείνει στο οικείο περιβάλλον αποφεύγοντας τον ιδρυματισμό. Αυτή τη στιγμή η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας είναι στελεχωμένη με Κοινωνική Λειτουργό, Βοηθό Νοσηλεύτρια, Οικογενειακή Βοηθό.