Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

 • 2017 (οικονομικό έτος 2016)

  1. Χρήστος Τσιρογιάννης
   Δήμαρχος
  2. Κων/νος Πατήλας
   Αντιδήμαρχος, μέλος Οικον.Επιτροπής, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  3. Γεώργιος Μπαλάγκας
   Αντιδήμαρχος, μέλος Οικον.Επιτροπής, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  4. Χαράλαμπος Παπάζογλου
   Αντιδήμαρχος, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  5. Νικόλαος Λιόντος
   Αντιδήμαρχος
  6. Γεώργιος Καραγεώργος
   Αντιδήμαρχος, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  7. Δημήτριος Νταλάκας
   Αντιδήμαρχος, μέλος Οικον.Επιτροπής
  8. Χριστόφορος Σιαφάκας
   Αντιδήμαρχος, μέλος Οικον.Επιτροπής
  9. Άννα – Μαρία Κουτρούμπα
   Αντιδήμαρχος
  10. Μιχαήλ Βλάχος
   Αντιδήμαρχος, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  11. Γεώργιος Πανέτας
   Αντιδήμαρχος, μέλος Οικον.Επιτροπής, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  12. Δημήτριος Πετανίτης
   Αντιδήμαρχος, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  13. Κωνσταντίνος Χαρακλιάς
   Αντιδήμαρχος
  14. Κων/νος Ζέρβας
   Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
  15. Μιχαήλ Κοτσαρίνης
   Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
  16. Ανδρέας Λώλος
   Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
  17. Ηλίας Κοσμάς
   Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
  18. Αναστασία Κατσαντούλα
   Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
  19. Ευαγγελίτσα Κιτσαντά
   Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
  20. Κων/νος Παπαϊωάννου
   Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
  21. Βικτωρία Βασιλάκη – Μητρογιώργου
   Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
  22. Γεώργιος Λιλής
   Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  23. Παναγιώτης Ζυγουβέλης
   Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  24. Γρηγόριος Βλάρας
   Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  25. Στέφανος Παπακίτσος
   Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  26. Ηλίας Κοσμάς
   Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  27. Κων/νος Παπαϊωάννου
   Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής