Διευθύντρια: Κίτσιου Βασιλική
26813 62271
Γραμματεία: Λύκου Άννα - Μαρία
26813 62269
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Προϊστάμενος: Ζώης Απόστολος
26813 62198
Μπακόλας Δηµήτριος
26813 62267
Ζιώβα Ευθαλία
26813 62171
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Προϊστάμενος: Πετσιµέρης Άγγελος
26813 62243
Σφήκα Χαριτίνη
26813 62240
Τζουβάρα Ιωάννα
26813 62157
Χαιρέτη Αγγελική
26813 62173
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Προϊστάμενος:
Χρήστου Ζωή
26813 62272
Αγγέλης Ευάγγελος
26813 62206
Ζιώγα Αμαλίτσα
26813 62210
Νάστου Βάσω
26813 62274
Χαλάστρας Χρυσοβαλάντης
26813 62272
26813 62103
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Προϊσταμένη: Μέγα Κωνσταντίνα
26813 62275
Μπέκιου Γεωργία
26813 62276
Εισπράξεις - Ταμείο: Νάση Μαρία
26813 62143