Διευθύντρια: Ανδρέου Μαρία
26813 62289
Γραμματεία: Γκούβελου Αγγελική
2681362233
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προϊσταμένη: Λιάγκα Αγγελική
26813 62136
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προϊστάμενος: Αρκουμάνης Αθανάσιος
26813 62115
Αποστολόπουλος Νικόλαος
26813 62146
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Προϊσταμένη: Καψάλη Κλεονίκη
26813 62244
26813 62144