Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει πως απεστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα στοιχεία για τη διαδικασία μίσθωσης επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου Αρταίων για το έτος 2016. Τα στοιχεία έχουν σταλεί ανά κτηνοτρόφο και περιλαμβάνουν εκτός των προσωπικών στοιχείων, την επιλέξιμη έκταση για κάθε παραγωγό (σε εκτάρια) και το ποσό του μισθώματος, του οποίου η πληρωμή, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Για τον λόγο αυτό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι μπορούν να προσέλθουν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Γεωργίας-Κτηνοτροφίας & Αλιείας (τηλ. 2681362289) στο Δημαρχείο Άρτας ή στα Δημοτικά Καταστήματα των Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Αμμότοπος), Βλαχερνών (Γραμμενίτσα) και Αμβρακικού (Ανέζα) προκειμένου να ενημερωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους για τη διαδικασία πληρωμής των μισθωμάτων που τους αναλογούν αλλά και να παραλάβουν και παραδώσουν υπογεγραμμένα τα σχετικά έντυπα εφόσον έχουν εξοφλήσει την οφειλή του μισθώματος που τους αναλογεί.