Την Κυριακή 5-3-2017 και ώρα 11,00π.μ. θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Αρταίων Περ/κή οδός και Αυξεντίου η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
118