Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή  27-10-2017 και ώρα 12: 30μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απευθείας ανάθεση σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου (ΑΡΙΘΜ.551/2017 Α.Ο.Ε.)
  2. Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ –  ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Γ΄ Κατανομή.
  3. Έγκριση της αριθμ. 93/2017 Απόφασης ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»