Συνεδριάζει την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αρταίων για το οικ. έτος 2018 (αριθμ. 553/2017 Α.Ο.Ε.).