Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αρταίων για το
οικ. έτος 2018 (αριθμ. 553/2017 Α.Ο.Ε.).

25Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 621