Ξεκινούν από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου οι ανανεώσεις των εγγραφών και οι εγγραφές νέων μελών στο ΚΑΠΗ Άρτας, για το έτος 2018. Το 2017, έτος κατά το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά και το νέο παράρτημα του ΚΑΠΗ στην Άνω Πόλη,  ο συνολικός αριθμός των μελών έφθασε τα 500.

Για   την  ανανέωση  της  εγγραφής   των  μελών  απαραίτητη  είναι  η προσκόμιση   της  κάρτας  μέλους, προκειμένου  να  θεωρηθεί.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν άνδρες  και  γυναίκες  που  είναι  μόνιμοι  κάτοικοι του  διευρυμένου Δήμου  Αρταίων  και   είναι  60  ετών χωρίς   οικονομικές  η  άλλες  διακρίσεις, αλλά και άτομα  νεώτερης  ηλικίας  εφόσον  είναι  σύζυγοι  μελών  και  είναι  55  ετών  και  άνω.

Για  την  εγγραφή  νέων   μελών  απαιτείται: Αστυνομική  ταυτότητα, Αποδεικτικό  μονίμου  κατοικίας  (Απόκομμα σύνταξης , αντίγραφο  λογαριασμού  ΔΕΚΟ   ή   βεβαίωση  μονίμου  κατοικίας), Μια φωτογραφία, καταβολή  συμβολικής  οικονομικής  συνδρομής (η οποία απαιτείται και για τα παλαιά μέλη).

Τα τελευταία χρόνια το ΚΑΠΗ Άρτας αυξάνει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα μέλη του. Έτσι, πλέον επισκέπτεται και τα δύο παραρτήματα του ΚΑΠΗ ιατρός για τις απαραίτητες εξετάσεις και συνταγογραφήσεις φαρμάκων, γίνονται φυσικοθεραπείες, υπάρχει οργανωμένη ψυχαγωγία (όπως εκδρομές, περίπατοι, θαλάσσια  μπάνια, λουτροθεραπείες), εορταστικές εκδηλώσεις και συνεστιάσεις, επιμορφωτικές ομιλίες και  ομιλίες  ιατρικού  περιεχομένου    με  θέματα  που  αφορούν  την  τρίτη  ηλικία  από  επιστημονικό   προσωπικό, εκπαιδευτικά σεμινάρια, δράσεις γνωριμίας με την πόλη, όπως επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και άλλες δράσεις όπως ομάδες εθελοντισμού, χορωδία, κηπουρικής κ.α.

Στοιχεία  επικοινωνίας με τα Κ.Α.Π.Η.  Κεντρικό  (Σουλίου 16) 2681070165 και ΚΑΠΗ Άνω Πόλης  (Στρατώνος) 2681028336.