ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η 08 -02 -2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
21 1.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
22 2.   Έγκριση πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικά πρόσωπα ετών 2018-2019 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων
6 29 -1-2018