Στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2014-2020 και στο έργο με τίτλο «IDEA: Investment-Development and Empowerment Action εντάχθηκε ο Δήμος Αρταίων, με απόφαση του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο έργο θα πραγματοποιηθούν δράσεις που αφορούν την εξεύρεση χρηματοοικονομικών και επενδυτικών εργαλείων για τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ προβλέπονται και δράσεις δικτύωσης για την εξεύρεση επενδυτών για κοινωνικούς σκοπούς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 551.824,31 ευρώ και το εταιρικό σχήμα αποτελείται από την Τοπική Οικονομική Αναπτυξιακή  Εταιρία  με έδρα την Αυλώνα AULEDA (επικεφαλής εταίρος), το Δήμο Χειμάρας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την Κοινωνία 3/3 και το Δήμο Αρταίων.

 

Υποβολή πρότασης για «Έργα αστικής ανάπλασης σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Άρτας»

Στο μεταξύ, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή Πρότασης «Έργα αστικής ανάπλασης σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Άρτας» στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η πρόταση αφορά, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξωραϊσμού και αναβάθμισης υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων, με στόχο να βελτιωθεί πρωτίστως η λειτουργικότητα του αστικού χώρου. Ο προϋπολογισμός δεν δύναται να ξεπερνά τα 2,5 εκ. ευρώ σύμφωνα με την πρόσκληση, ενώ οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις είναι στο κέντρο της πόλης.

 

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων του Δήμου

Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε το Σχέδιο Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων Δήμου Αρταίων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 126 κτιρίων (π.χ. δημοτικά κτίρια, σχολεία, ΚΕΠ, Πολιτιστικά Κέντρα κ.α.) και 27 αθλητικών εγκαταστάσεων και μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα από την συντήρηση των κτιρίων αυτών μέσω της ενεργειακής τους αναβάθμισης, όπως μεταξύ άλλων, της αντικατάστασης των φωτιστικών, των εγκαταστάσεων ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού, στο κέλυφος των κτιρίων με βελτίωση της μόνωσης, της αντικατάστασης κουφωμάτων κ.α. Η έγκριση του σχεδίου θεωρείται πολύ σημαντικό δικαιολογητικό για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, όπως το κολυμβητήριο της Άρτας κ.α.