1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 3-1-2018 και ώρα 11,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ.2393/1/2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑ 1ο: Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό των Θεοφανίων
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

3-1-2018