11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 197 έως 199)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 7623/28-3-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
197 Κατάρτιση κατάστασης γεύματος αγάπης εν όψει των εορτών του Πάσχα (αριθμ. 157/2018 Α.Ο.Ε.)
198 ” Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών , τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017″
199 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση των δημοτικών – σχολικών εκτάσεων της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης
28-3-2018