ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 18 -04 -2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
194 Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής και έγκριση διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Τουρισμού ΤΑΞΙΔΙ 2018
21 18-4-2018