ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23η 30 -04 -2018
217 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Κάλυψη εξόδων για τη μετάβαση και διαμονή εκπροσώπων των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. που συμμετέχουν στις επιτροπές καταλληλότητας κτιρίων για στέγαση Σχολικών Μονάδων και Μουσικού Σχολείου
218 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων ΣΤ΄ διμήνου 2017
219 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Μεταφορές εν γένει
220 Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Β΄ διμήνου 2018
221 1.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. ΦωτισμούΔ.Ε. Αμβρακικού
222 2.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
223 3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. φωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
224 4.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
225 5.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση μικροφωνικής εγκατάστασης
226 6.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (αντλιών γεωτρήσεων άρδευσης)
227 7.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
228 8.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
23 30-4-2018