ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30η 29 -05 -2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
286 1. Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση-Υποστήριξη-Αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού

30 29-5-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ