ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 32η 6 -6 -2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
311 1. Έγκριση η μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση-Υποστήριξη-Αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού
32 6-6-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ