15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (απόφαση αριθμ. 293)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 16-5-2018 και ώρα 14,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 11517/16-5-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
293 Παραχώρηση του Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών στο ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ για δημιουργία βρεφονηπιακού Σταθμού
16) 16-5-2018 (16)