20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (απόφαση αριθμ. 373 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 29-6-2018 και ώρα 13,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 15727/29-6-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ

373 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 346/2018 Α.Ο.Ε.)

20) 29-6-2018 (20)