Απο την ανάδοχο εταιρία που έχει αναλάβει την εκπόνηση του Κτηματολογίου, θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο μας οι κάτωθι ενημερώσεις για το μήνα Σεπτέμβριο:

Ημέρα Ημερομηνία Τόπος Ώρες
Τετάρτη 5/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Πέμπτη 6/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Τετάρτη 12/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Πέμπτη 13/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Τετάρτη 19/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Πέμπτη 20/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Τετάρτη 26/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30
Πέμπτη 27/9/2018 ΑΡΤΑ 8:30-16:30