Στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων αποφασίστηκαν,  μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Ομόφωνα ανέδειξε προσωρινό μειοδότης για το έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου –Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας» στην πλατεία Ζέρβα την εταιρεία «ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ» που προσέφερε έκπτωση 47,46%, (410.963,30 € χωρίς ΦΠΑ).

 

  • Ομόφωνα ανέδειξε ως οριστικό ανάδοχο του έργου  «Επισκευές-συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων» τον «ΛΑΜΠΡΟ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ», που πρόσφερε το ποσό των 230.784,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 39,63%.

 

  • Ομόφωνα ανέδειξε για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ως προσωρινό μειοδότη τον «ΛΑΜΠΡΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» που πρόσφερε το ποσό των 246.338,53€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 39,57%.