ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 74η 21 -12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
594 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
595 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Ολοκλήρωση Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου Αρταίων

74 21-12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ