ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 76η 27 -12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
608 Σύνταξη όρων του έργου: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρα στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων
609 Σύνταξη όρων του έργου: Έργα Αποκατάστασης Ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις Θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018
610     Σύνταξη όρων του έργου: Οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών
611   Απαλλαγή Πάνου Ιωάννη υπολόγου υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής έτους 2018
612 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
76 27-12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ