Γίνεται γνωστό οτι όσοι άρρενες είναι γεννημένοι το έτος 2001 και δεν έχουν προβεί σε κατάθεση του Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων να το πράξουν άμεσα, διότι η προθεσμία εκπνέει στις 1-4-2019 και σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης υπόκεινται σε ποινές.