Σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, (3ος Όροφος)  την   28η Μαρτίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 15,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                   Ανδρέας Λώλος

 

Κοινοποίηση:

  • κ. Δήμαρχο
  • Γενικό Γραμματέα
  • Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
  • Δ/ντές Τμημάτων
  • Γραφείο Τύπου
  • Μ.Μ.Ε.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Δήμαρχος
  • Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθήκοντα ελέγχου της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, (κλείσιμο φωτισμού, κλιματιστικών, παραθύρων, κλείδωμα πορτών κ.λ.π.) ανατίθενται στον υπάλληλο του Δήμου κ. Αθανάσιο Τσιατσούλη.

 

 

 

    Ακριβές Αντίγραφο

       Άρτα  αυθημερόν

   Με εντολή Δημάρχου

   Ο αρμόδιος Υπάλληλος

 

    Θόδωρος Ντέμσιας 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 28-3-2019  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7033/28-3-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Τακτικά

  1. Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Αρταίων

 

Το θέμα εισάγεται κατεπειγόντως γιατί, σύμφωνα με το αριθμ. 18248/13-3-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ oι πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2020-2023 θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο (δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο) και να έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ αποκλειστικά μέχρι την 29η Μαρτίου 2019. Επειδή σε σχέση με την περσινή χρονιά άλλαξαν οι πίνακες συμπλήρωσης και οι αντιστοιχίες κωδικών, το Τμήμα Παραγωγής της εταιρίας μηχανογράφησης χρειάστηκε αρκετό χρόνο για τις αναγκαίες προσαρμογές. Η αναγκαία αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε μόλις στις 27/3/2019 και ως εκ τούτου, ήταν αδύνατο το θέμα να εισαχθεί σε προηγούμενο ΔΣ.

 

   Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής

            Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης