ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η 17 -01-2019
1 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν 3,4,5,6,7/01-2019 στις Τ.Κ. Κορφοβουνίου, Πιστιανών, Σκούπας, Δαφνωτής και Αμμοτόπου
2 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν 9,10,11/01-2019 στις Τ.Κ. Κορφοβουνίου, Πιστιανών, Ροδαυγής, Σκούπας, και Δαφνωτής

1 17 -1-2019