ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η 21 -01-2019
3 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αρταίων
4 1. Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
5 2. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Ζιώβα Παναγιώτη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά έξοδα μετακίνησης για επισκευή απορριμματοφόρου.
6 3. Έγκριση η μη πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)του Δήμου ετών 2018-2019
7 4. Έγκριση ή μη πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Της ΔΗΚΕΔΑ.
8 5. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙV για την οριστική κατακύρωση της ομάδας 2 της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
9 6. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης τις ομάδες 3&5 της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δήμου Αρταίων
10 7. Ακύρωση της αρ. 598/2018 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης για Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019(είδη αρτοποιείου ομάδα Θ, για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ-είδη οπωροπωλείου για τις Δ.Ε. Βλαχερνών και Ξηροβουνίου
11 8. Έγκριση ή μη πρακτικού Ι για την προμήθεια: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων
2 21-1-2019