ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η 26-02-2019
37 Έγκριση ή μη πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων (ομάδες: 1η Ξυλουργικά,6η Σκυρόδεμα,7η Χαλίκια).
38 Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
39 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ποσού στη ΔΕΗ
40 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
41 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
42 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Έργα αποκατάστασης ζημιών στο δήμο που προκληθήκαν απο τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018
7 26-2-2019